Het CBS meet jaarlijks het wel en wee van e-commerce. Nederlandse bedrijven haalden in 2006 bijna 11 procent van hun omzet op digitale wijze binnen. Het aandeel e-commerce steeg daarmee duidelijk harder dan in voorgaande jaren. Toch loopt Nederland nog altijd achter bij het Europees gemiddelde.

In 1999 realiseerden bedrijven slechts 3 procent van hun omzet op elektronische manier. Het omzetaandeel van e-commerce groeide in 2006 drie keer zo hard als in de voorgaande jaren. Dit kwam vooral door een sterke toename in de industrie. In deze sector werd ook relatief de meeste omzet via elektronische orders gerealiseerd: 19 procent. De groei van e-commerce in de dienstensector bleef daarbij achter.

Het omzetaandeel e-commerce van Nederlandse bedrijven bleef in 2006 licht achter bij het EU-15-gemiddelde van 12 procent. Het Hollandse percentage laat zich vergelijken met die van België en Duitsland. Vooral in de Scandinavische landen en het Verenigd Koninkrijk speelden elektronische orders een belangrijke rol in het bedrijfsleven.

De relatief lage positie van Nederland op het gebied van e-commerce is opmerkelijk gezien het hoge percentage bedrijven met breedbandinternet in ons land. In 2006 behoorde Nederland met 87 procent tot de koplopers van Europa.

Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek