9. Creëer verwijzingen

9.1 Anchortext

Via verwijzingen (hyperlinks) kunnen webpagina’s naar elkaar verwijzen. Verwijzingen kunnen gelegd worden naar plaatsen binnen de eigen website (interne verwijzingen), naar buiten de eigen website (externe of outbound verwijzingen) en verwijzingen van een andere website naar de eigen website (inbound). 

Voor al deze verwijzingen (ook wel koppelingen genoemd) geldt dat ze ten eerste bestaan uit het internetadres (URL) waar naar toe wordt gelinkt, en ten tweede uit de anker, in het Engels aangeduid als anchor. De anchor is de tekst die in de browser wordt getoond. In HTML wordt dit als volgt geprogrammeerd:

<a href=”http://www.testadres.nl”>test</a>

In de browser ziet u alleen:  test. Het woordje “test” is dus de achor.

Eerder is reeds vermeld dat (vanuit SEO-perspectief) een verwijzing bij voorkeur niet grafisch (bv. als button) moet worden vormgegeven omdat er dan geen anchortekst is. De anchor is dan feitelijk verwerkt in bijvoorbeeld een .jpg-bestand die niet door spiders op tekst worden onderzocht: 

<a href=”http://www.testadres.nl”><img src=”http://www.testadres.nl/test.jpg”></a>

Wat u dan in de browser ziet is alleen de test.jpg-afbeelding. Indien u toch een afbeelding wilt gebruiken, plaats dan een goede tekst in het alt-attribuut van het image. Die wordt wel door de zoekmachine gezien (en ook door de bezoeker, indien deze de cursor van de muis op de afbeelding plaatst):

<a href=”http://www.testadres.nl”><img src=”http://www.testadres.nl/test.jpg” alt=”toelichting”></a>

Als u geen afbeelding gebruikt bij de tekstuele verwijzing (dus een normale link wilt maken), voeg dan ook de title-Tag toe. Deze tag maakt dat er een geel tekstvakje, een zogenaamde ‘tooltip’, verschijnt op het moment dat er met de muis over de link wordt bewogen. In de tooltip verschijnt dan de tekst die in de title is vermeld. Kopieer niet de anchortext in de title, maar geef een toelichting op de anchortext waarbij het gebruik van zoekwoorden natuurlijk wel weer slim is :

<a href=”http://www.testadres.nl” title=”mijn toelichting op test”>test</a>

De anchortekst weegt zwaar in de wijze waarop de zoekspiders de pagina waarnaar wordt verwezen, beoordelen. Maar ook: de anchortekst weegt zwaar in de wijze waarop potentiële bezoekers de pagina waarnaar wordt verwezen, beoordelen! Gebruik daarom wat genoemd wordt zoveel mogelijk keyword anchored text, dus anchortekst waar uw belangrijkste zoekwoorden in voorkomen, maar let er tegelijkertijd op dat de tekst ook voor een menselijke bezoeker aantrekkelijk is.

Verder is het goed om te weten dat Google niet alleen de letterlijke anchortekst waardeert, maar ook combinaties daarvan. Stel dat uw anchortekst als volgt is: “gratis online spelletjes”. Dan zult u bij Google niet alleen hoger gaan scoren in de rankings als men zoekt op “gratis online spelletjes”. Ook de losse woorden “gratis”, “online” en “spelletjes”, “maar ook “online spelletjes” en “gratis online” gaan beter scoren. Verder bestaat er de indruk dat zelfs “gratis spelletjes” hoger scoort. Op deze manier kunt u via één anchortekst optimaliseren op meerdere keyword combinaties!

Voor wat betreft anchortexts kan tot slot worden opgemerkt dat het aan te bevelen is niet overal een identieke tekst achter te laten. Varieer dus een beetje met deze tekst. Het lijkt er namelijk op dat Google dat beter waardeert dan overal dezelfde tekst.

Hierna wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de drie type verwijzingen. Bij de laatste speelt het begrip link populariteit een belangrijke rol.

9.2 Interne verwijzingen

Het geheel van interne verwijzingen vormt de navigatiestructuur van de site. Zorg dat iedere pagina nooit meer dan twee muisklikken ver is (en als dat niet anders kan, dan zo min mogelijk muisklikken ver). Ook dit is van belang voor de potentieel geïnteresseerde, en voor de spider. Indien uw site echter uit een groot aantal pagina’s bestaat is dat niet te doen zonder een sitemap. 

Een sitemap is niet anders dan een pagina met een overzichtelijke lijst links naar alle pagina’s in uw site. Doordat op iedere pagina een link naar de sitemap wordt opgenomen, is iedere pagina nooit meer dan twee muiskliks ver. Plaats de sitemap in een pagina met de naam sitemap.html. Sommige zoekmachines zoeken namelijk direct naar een bestand met deze naam. Indien de sitemap uit meer dan 100 links bestaat, splits deze pagina dan op in meerdere pagina’s. Google bijvoorbeeld, geeft namelijk aan niet meer dan 100 links per pagina te verwerken.

Zoals we bij de volgende stap, PageRank, zullen zien is het van belang een goede interne linkstructuur te creëren om de Google-pagerank (een getal dat we zo hoog willen maken om beter te scoren binnen zoekmachine) van de site te maximaliseren.

9.3 Externe/outbound verwijzingen

Dit zijn de verwijzingen van de eigen site naar andere sites. De verhalen die over het nut van dergelijke verwijzingen de ronde gaan lopen nogal uiteen. De meest recente echter, laten zien dat het niet zo’n gek idee is toch een klein aantal outbounds in de site op te nemen, en dan wel outbounds die verwijzen naar sites die hetzelfde thema hebben als de eigen site. Bovendien wordt gesteld dat m.n. Google het helemaal goed waardeert als deze site een zogenaamde authority site (een grote, betrouwbare site) betreft. Meer informatie hierover in een interessante SEO chat-forum bijdrage

9.4 Inbound verwijzingen/link popularity

Hier hebben we het over de verwijzing van andere sites naar uw eigen site. Het creëren van dit type verwijzingen is een cruciaal onderdeel in het SEO-spel. Het simpele devies is: realiseer zoveel mogelijk verwijzingen naar uw pagina vanaf sites die op de één of andere manier met de door u gekozen zoekwoorden te maken hebben. 

Als u bijvoorbeeld juwelen via uw site verkoopt, probeer dan een link naar uw site te laten plaatsen op alle sites die iets met juwelen te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld op de site van een andere juwelier verkoper, maar ook op verzamelsites voor juwelieren. M.n. verzamelsites bieden meestal de mogelijkheid uw site via een standaard invulformulier aan te melden. 

Om pagina’s te vinden waar u uw URL kunt aanmelden, typ dan in uw favoriete zoekmachine bijvoorbeeld ‘toevoegen url <zoekfrase>’ in, waarbij u voor <zoekfrase> de zoekfrase invult waarop u wilt dat uw site straks goed gevonden gaat worden. In het geval van de juwelier wordt dat bijvoorbeeld: ‘toevoegen url juwelen’ Dan krijgt u een lijst van juwelen-sites waar blijkbaar url’s kunnen worden toegevoegd. Deze sites zijn daarmee potentieel geschikte sites om uw site bij aan te bieden. Indien een site niet zo’n ‘toevoegen url’-mogelijkheid bezit, kunt u een vriendelijke email naar de eigenaar sturen om te vragen of daar wellicht niet toch mogelijkheden voor bestaan. Vergeet bij het aanbieden van uw site vooral niet rekening te houden met een goede anchortekst!

Het mooiste is natuurlijk als u in staat bent een site te realiseren waar anderen uit zichzelf besluiten naar te gaan verwijzen. Dan hoeft u niet zelf achter iedere verwijzing aan, maar is het concept van zichzelf blijkbaar zo sterk dat men daar voor hun eigen site voordelen in ziet. U wordt van harte aanbevolen over deze puzzel eens een uurtje te gaan nadenken. Dat u kan u ontzettend veel opleveren!

Indien u de Google-toolbar heeft geïnstalleerd kunt u eenvoudig zien welke pagina’s naar welke pagina’s verwijzen (optie Backward Links). Het nadeel van de Google-toolbar is dat dit stukje software dat op uw pc is geïnstalleerd toegang heeft tot uw machine en dus kan volgen wat u allemaal doet. Indien u de Google toolbar daarom niet wilt installeren, maar toch wilt zien welke pagina’s naar uw pagina’s verwijzen, kunt u in principe gebruik maken van het link-commando dat u in het Google-zoekvenster kunt intypen:

Google link-commando:
link:http://www.uwdomein.nl/index.html

Als voor uwdomein.nl uw eigen domein (of het domein van uw concurrent) intypt kunt u zien welke pagina’s naar (bijvoorbeeld) uw index-pagina verwijzen.

Nu laat Google maar een klein deel van backward-links zien die werkelijk door Google zijn gevonden. Ik lees over een getal van slechts 5%. Het werkelijk aantal kunt u dus met 20 vermenigvuldigen. Beter is ’t Yahoo te gebruiken voor de bepaling van het aantal backward-links. Ga naar Yahoo.com en vul in het zoekvenster het volgende commando in:

Yahoo link-commando:
link:http://www.uwdomein.nl/index.html

Nu komt u automatisch in de Site Explorer van Yahoo, waar u het aantal -wat ze noemen- ‘Inlinks’ kunt zien. Dit is een veel betere maat voor het aantal verwijzingen naar uw pagina. U mag er vanuit gaan dat Google ongeveer zoveel backlinks heeft gevonden als Yahoo hier vermeldt.

Sites die de ranking van uw site de grootste impuls kunnen geven zijn zelf ook weer sites waar veel naar wordt verwezen. De mate waarin naar een site wordt verwezen wordt in SEO-jargon aangeduid met link populariteit, of in het Engels, link popularity. Google heeft een methode gedefinieerd om deze link populariteit te meten en in zijn zoekspider-algoritmes geïmplementeerd, onder de naam Pagerank. Hierover handelt de volgende stap. Maar eerst nog een hele nieuwe ontwikkeling die in deze handleiding niet mag ontbreken, namelijk ‘Domain Popularity’. 

9. 5 Domain Popularity

Snel na de introductie van het link-popularity mechanisme hebben velen uiteraard geprobeerd dit principe in hun voordeel te gebruiken, én te misbruiken. Wat dit laatste betreft werden er zogenaamde link farms opgezet waar site-eigenaren, vaak voor aanzienlijk bedrag, een link konden laten opnemen naar hun eigen site. Dit, als ‘linkspam’ aangeduide, fenomeen breidde zich snel uit naar  guestbooks, forums en blogs. 

Google antwoordde op deze ontwikkeling door dergelijke links te gaan negeren. Inmiddels lijkt zich een situatie voor te doen dat íeder domein meer kritisch wordt bekeken: indien er meerdere links vanaf één domein naar een pagina verwijzen, wordt slechts één link door Google wordt geteld. Dit betekent dus dat het voor wat betreft de zoekmachine optimalisatie van uw site, geen zin meer heeft om meer dan één link per domein naar uw site te (laten) plaatsen. Het doel lijkt tegenwoordig dus niet alleen meer om zoveel mogelijk verwijzingen naar uw site te realiseren, maar om een situatie te creëren waarbij er vanaf zoveel mogelijk verschillende domeinen naar uw site wordt verwezen! In de SEO-wandelgangen wordt dit domain popularity genoemd.