1. Een revolutie in zoekmachine optimalisatie!

1.1 Informatie van zoekmachines wordt beter

De laatste paar jaar is er een revolutie in gang gezet op het gebied van zoekmachine optimalisatie, of search engine optimization (SEO). Soms wordt het ook wel zoekmachine positionering genoemd. Dit technische gebied heeft ook een commercieel broertje onder de aanduiding zoekmachine marketing (search engine marketing -SEM). Wat mij betreft is dit een revolutie in zeer positieve zin, omdat zoekmachines langzaam maar zeker zó geprogrammeerd worden dat de persoon die via een zoekmachine naar informatie zoekt, steeds vaker daadwerkelijk inhoudelijk goede sites in de zoekresultaten voorgeschoteld krijgt. 

Dit lijkt nogal logisch, maar is het niet. In het recente verleden kon een hoge positie (of ranking) in de zoekresultaten namelijk worden gekocht of kon de beheerder van een pagina of site allerlei trucs toepassen om de zoekmachine te misleiden. 

Heden ten dage wordt de beheerder gestimuleerd om daadwerkelijk een inhoudelijk goede site op te zetten, indien deze een hogere positionering in de rankings wil bereiken. Dit betekent niet dat er niet van alles aan te doen is om beter te scoren met uw site. Integendeel, er blijken meer mogelijkheden met zoekmachine optimalisatie of web site optimalisatie dan ooit. Echter niet door alles in iedereen te belazeren, maar door technisch en inhoudelijk een zeer goede site op te zetten.

1.2 Verschil tussen vroeger en nu

Het oude en inmiddels definitief achterhaalde paradigma voor websiteontwikkeling was als volgt: bouw allereerst een mooie site voor je bezoekers en als die helemaal klaar is ga je eens kijken hoe je e.e.a kan optimaliseren met het oog op de ranking van de site bij de belangrijkste zoekmachines. Ik durf te beweren dat minstens 90% van de siteontwikkelaars deze aanpak nog steeds hanteert, terwijl deze benadering inmiddels volledig achterhaald is. 

In het nieuwe paradigma wordt vanaf het allereerste moment in de ontwikkeling van een mooie site voor de bezoekers rekening gehouden met de wijze waarop de moderne zoekmachines hun werk doen. Het nieuwe devies voor siteontwikkelaars luidt daarom: laat u in een zo vroeg mogelijk stadium mede leiden door de werking van zoekmachines, maak u bekend met de belangrijkste SEO-technieken. Zie de zoekmachines als een zeer belangrijke bezoeker van uw site, leer deze bezoeker kennen en –hoe vreemd dat misschien ook klinkt- raak bevriend. Leer via deze handleiding daarom meer over zoekmachine marketing en zoekmachine optimalisatie.

1.3 Filosofische consequenties

Interessant overigens, is eens stil te staan bij het feit dat de moderne mens zijn informatie steeds vaker via het Internet -dus via zoekmachines- vindt, zoals dat vroeger gebeurde via bibliotheken. Achter de wijze waarop boeken in bibliotheken worden geordend zitten wetenschappelijk verantwoorde categoriseringssystemen die ons uiteindelijk bij het juiste boek moeten brengen. Google probeert ons, zoals hiervoor beschreven, inhoudelijk ook goede informatie voor te schotelen. Google echter, bestaat voornamelijk uit technici en vermoedelijk weinig echte wetenschappers. In deze 21 eeuw zijn het dus technici die ons uiteindelijk informatie aanleveren. Zij bepalen via allerlei (technisch) complexe algortimes welke informatiebronnen (sites) goed bij onze zoekwoorden aansluiten, en welke niet. Deze machtsverschuiving heeft vanzelfsprekend enorme consequenties voor de informatie die wij moderne mensen tot ons nemen en in de toekomst nog zullen gaan nemen. Ik kan niet zo goed inschatten wat die consequenties precies zullen zijn (nodig u wel uit daarover na te denken), maar weet wel dat het ook vanuit dit perspectief interessant is te weten hoe zoekmachines min of meer werken. Kennis van de werking van zoekmachines levert ons namelijk kennis over de wijze waarop bepaald wordt hoe wij -voor een in toenemende mate belangrijk deel- informatie over onze wereld vergaren.

1.4 U krijgt alleen bezoekers via de eerste zoekresultaten-pagina

SEO is met name in de Verenigde Staten een belangrijke tak van sport, omdat de competitie tussen de verschillende websites enorm is. Als je daar bijvoorbeeld moet concurreren met websites op het gebied van “online games”, moet er voor worden gezorgd dat je zo’n tien miljoen andere pagina’s achter je laat in de zoekmachines. 

In Nederland is de markt een stuk minder groot en kan het SEO-proces iets minder agressief gevoerd worden. Maar ook hier heb je op de meeste gebieden snel duizend concurrenten. Alleen een vermelding op de eerste zoekresultaten-pagina (dus bij de eerste tien) resulteert in een signifikant aantal bezoekers en dus klanten. De tweede pagina wordt ook nog wel geraadpleegd, maar al weer een stuk minder. De derde pagina krijgt de restjes. Een vermelding op de vierde pagina en verder, heeft geen enkele zin meer. In deze handleiding kunt u lezen hoe u de kans op uw gebied op de eerste pagina te verschijnen, maximaliseert. 

1.5 Deze handleiding heeft met name betrekking op Google

Deze handleiding met informatie over zoekmachine optimalisatie heeft betrekking op optimalisatie voor Google, omdat die zoekmachine verreweg de meest gebruikte zoekmachine is. U mag er overigens vanuit gaan dat uw positionering er bij andere zoekmachines dan ook een stuk op vooruit gaat.