6. Optimaliseer inhoud

6.1 Maak een lekker hapje voor de zoekspiders

Wat kunnen we precies allemaal doen om onze site aantrekkelijk te maken voor niet alleen onze bezoekers maar ook voor de zoekmachine spiders. M.a.w. waar houden deze spiders van? En vervolgens, hoe maken van onze site een lekker hapje, hoe verkrijgen we een hoge positie in zoekmachines? In het hiernavolgende wordt i.h.b. de zoekmachine Google in gedachten gehouden, omdat veruit de meeste mensen op dit moment gebruik maken van die zoekmachine.

6.2 Focus op Content: spiders houden van tekst!

Veel tekst, om precies te zijn. In principe wordt alle tekst van de pagina in de cache van de spider opgeslagen. Alle tekst draagt daarmee in potentie bij aan de vindbaarheid van de site. Tekst vroeg in de pagina echter, wordt meer gewaardeerd dan de overige tekst. Zorg er daarom voor dat uw trefwoorden/zoekwoorden sowieso hoog in de pagina, zeker in de eerste paragraaf, voorkomen. 

Houd er rekening mee dat hetgeen wat op het beeldscherm hoog in de pagina staat, op het niveau van de HTML-code soms een stuk lager kan staan (en omgekeerd). Dit heeft te maken met het feit dat pagina’s op html-niveau vaak zijn opgebouwd aan de hand van tabellen, die de boel nogal kunnen omgooien. Met de opmerking dat u uw zoekwoorden op een hoge positie in de pagina moet plaatsen, wordt dus bedoeld dat u uw zoekwoorden hoog in de html-code van de pagina moet plaatsen, en niet hoog op het beeldscherm. Mensen lezen van het scherm, spiders lezen de html-code.

Tekst in afbeeldingen of andere grafische elementen (zoals Flash) zijn onzichtbaar voor de spider. Dit betekent dus ook dat de tekst op grafische buttons die doorlinken naar een andere pagina van uw site ook onzichtbaar zijn voor de spider (de link is overigens wel zichtbaar). Als u van dergelijke buttons gebruik maakt is dat in het bijzonder jammer omdat spiders de zogenaamde ‘anchor-text’ (de tekst tussen <a href> en </a> in de html-code) in een link hoog waarderen. Vaak zijn dergelijke grafische buttons ook helemaal niet nodig. Door goed gebruik van html-code zijn professioneel ogende links prima te realiseren. Een voordelig neveneffect hiervan is het feit dat de pagina bovendien sneller wordt geladen. 

Het is verder zeer raadzaam bij de afbeeldingen die u toch in de site gebruikt, zoals bijvoorbeeld het logo en eventuele buttons, uw zoekwoorden in de alt-Tag op te nemen. De tekst die daar wordt opgegeven wordt zichtbaar in de browser als u met uw muis over de afbeelding beweegt. Het wordt algemeen aangenomen dat spiders de inhoud van deze tags als een soort anchor-text zien, indien er vanaf de afbeelding een link ligt naar een andere pagina.

6.3 Maak goed gebruik van de html-tags

Een html-element waar u goed gebruik van kunt maken zijn de <h1> en <h2>-tags. De tekst die in deze tags staat wordt zwaar gewaardeerd door zoekmachines. Het mooiste is als u uw pagina kunt beginnen (d.w.z. zo snel mogelijk na de <body>- tag) met een <h1>-zin van woorden waarop u graag gevonden zou willen worden. Ook hier geldt dat het niet handig is om de openingszin van de pagina in een grafisch element op te nemen. Gebruik de <h2>-tag voor bijvoorbeeld titels of kopjes van alineas. 

Als u de vormgeving van deze tags niet mooi vindt kunt u die altijd (bv. via de .CSS stylesheet) aanpassen. Ook vetgedrukte (bold) tekst en soms ook cursief gedrukte tekst wordt door een spider zwaarder gewaardeerd. Let op dat u niet uw hele pagina gaat volstrooien met dit soort elementen. Het moet een mooie pagina blijven voor uw bezoekers van vlees en bloed. De veruit belangrijkste tag is de <title>-tag. Zorg dat de titel van de pagina begint met uw belangrijkste zoekwoord.

6.4 Title en Meta tags

In de <head>-sectie van een html-pagina dient u de <title>- en een aantal <meta>-tags te specificeren. Via deze tags kunt u (o.a.) de robots uitleggen waar uw pagina over gaat. Naast de title-tag zijn er twee meta-tags in het bijzonder van belang: de description– en de keywords-tag. De te optimaliseren zoekwoorden dienen vanzelfsprekend in deze drie tags verwerkt te worden. Indien uw site uit meerdere pagina’s bestaat en u iedere pagina door de zoekmachine wilt laten indexeren, zorg dan dat u deze tags optimaliseert op de kenmerken van iedere individuele pagina.

In hiernavolgende tabel zijn de belangrijkste wetenswaardigheden opgenomen. De belangrijkste bron van deze informatie is Googlerankings.com

Naam Tag Functie Richtlijn
Title Titel van de pagina.
-Verschijnt in de titelbalk van de browser. 
-Zeer belangrijk voor zoekmachine.
– Goed leesbare zin
-70 tot 100 karakters (incl. spaties) 
-Geen domeinnaam in Title
-Gebruik niet (alleen) bedrijfsnaam
Description Beschrijving van de pagina.
-Verschijnt vaak bij de zoekresultaten.
-Zeer belangrijk voor zoekmachine.
– Redelijk leesbare zin.
– 25 tot 30 woorden max.
– 100 á 150 karakters max.
Keywords Zoekwoorden 
-Gebruik alleen door zoekmachine
-Nauwelijks belangrijk voor zoekmachine. 
– 378 karakers max.
-zoekwoorden moeten terugkomen in body van de pagina
– Scheidt zoekwoorden door comma.
– Gebruik niet alleen enkele zoekwoorden, maar ook combinaties van zoekwoorden.
– Ieder individueel zoekwoord nooit meer dan drie keer in gehele keywords-lijst laten voorkomen.

6.5 Plaats zoekmachine-overbodige zaken (zoals stylesheets) in aparte files

Omdat de belangrijkste trefwoorden zoveel mogelijk in het begin van de pagina (dus zo dicht mogelijk bij de <body>-tag) opgenomen dienen te worden is het handig er voor te zorgen dat stylesheets en javascript code in externe files (.css respectievelijk .js) worden opgeslagen en geïncludeerd worden in de betreffende pagina. Dit maakt de tekst op de pagina die overblijft overzichtelijker en daarmee interessanter voor de spider. 

6.6 Let op de trefwoord dichtheid

Voorgaande is ook nuttig voor wat betreft een ander aspect van de werking van spiders en dat is het feit dat gekeken wordt naar de dichtheid van woorden of combinaties van woorden op de pagina (keyword density genaamd). Hoe hoger de dichtheid van een keyword, of combinatie van keywords, hoe belangrijker blijkbaar dat woord of die woorden. Over het algemeen wordt een dichtheid geadviseerd van de ‘visible text’ (d.w.z. de tekst in het body-deel) van rond de 2%, in ieder geval hoger dan 1.5% en zeker niet hoger dan 15%. Indien de pagina dus minder overtollige tekst bevat wordt de dichtheid van de woorden die er wel toe doen daarmee automatisch groter. 

Op de tools-pagina is een keyword-density tool opgenomen waarmee u eenvoudig (en gratis) de dichtheid van keywords op uw pagina’s kunt berekenen.