10. Pagerank

10.1 Inleiding

Om te bepalen of uw site voor een zoeker waarschijnlijk al dan niet belangrijk is bekijkt Google uiteraard de inhoud van uw site (daarover zijn in deze handleiding al vele opmerkingen gemaakt), maar is er daarnaast ook nog een tweede aspect waarnaar wordt gekeken. De oprichters van Google, Lawrence Page en Sergey Brin, zagen in dat als veel naar een site wordt verwezen, deze site vanuit het perspectief van de verwijzende sites waarschijnlijk een interessante site moet zijn. Zeker als de inhoud van de site van waaruit wordt verwezen ook nog eens met de door de zoeker opgegeven zoekwoorden te maken heeft. De mate waarin naar een site wordt verwezen is door Page en Brin uitgedrukt in een wiskunde via hun PageRank-formule. ‘Link Populariteit’ gaat nog wat verder en beschouwt, naast de Pagerank, ook de context van de verwijzingen (in relatie tot de zoekwoorden).

De pagerank van een pagina zegt iets over de kans dat iemand, gegeven de wijze waarop Internetpagina’s onderling verbonden zijn, op de pagina terecht komt. Pagerank, in tegenstelling dus tot Link Populariteit, zegt niets over zoekwoorden of de inhoud van pagina’s. Pagerank is slechts één van de factoren die Google gebruikt om het belang van een pagina te beoordelen. Pagerank is van ‘oudsher’ een belangrijk onderdeel binnen SEO. Het verdient daarom aanbeveling hier het nodige van te weten, hoewel het werkelijke belang ervan tegenwoordig ter discussie staat. Indien u zich oncomfortabel voelt met wiskundige formules en analyses hoeft u dit onderwerp slechts globaal te bestuderen, of alleen de conclusies lezen. Het is echter leuke materie en het zal u meer inzicht geven in de in de vorige stap beschreven adviezen rond Link Populariteit!