8. Website structuur

8.1 De domeinnaam

Er bestaat bij veel mensen het misverstand dat de URL, en dan  in het bijzonder de domeinnaam, het belangrijkste SEO-element is. Dat is niet juist, althans niet in directe zin. Het feit dat deze pagina www.seoguru.nl/zoekmachine-websitestructuur.HTML heet, geeft niet of nauwelijks een stimulans (eng: boost) aan de ranking van de site op het trefwoord ‘seo’, of  ‘guru’ of ‘zoekmachine’ of ‘websitestructuur’ (nu het in de tekst staat overigens wel…). In indirecte zin heeft het echter toch wel voordelen trefwoorden op te nemen in de url. Indien iemand namelijk een link naar deze pagina zou opnemen is de kans groot dat de anchor (het deel van de verwijzing die aan de gebruiker wordt getoond) voor het gemak gelijk wordt gemaakt aan de url.

In de volgende stap van deze handleiding kunt u lezen dat deze anchortext juist een zeer belangrijke rol speelt in de wijze waarop een zoekmachine die site waardeert. Deze pagina (www.seoguru.nl/zoekmachine-websitestructuur.html) heeft daarmee niet in directe zin, maar wel in indirecte zin een positief effect voor de woorden seo, guru, zoekmachine en websitestructuur. Namelijk vanaf het moment dat andere sites naar deze pagina gaan verwijzen en de url van de pagina als anchortext wordt gebruikt.

Hieruit moet geconcludeerd worden dat het dus toch inderdaad handig is om, als het even kan, belangrijke keywords in de url van de pagina op te nemen. Dit geldt niet alleen voor de domein- en paginanaam, zoals in voorgaand voorbeeld, maar ook voor eventuele directorynamen. Staar u hier echter niet blind op, want in het bijzonder de domeinnaam is er niet alleen voor de zoekmachine-spiders, maar vooral ook voor uw potentiële klanten. Het is belangrijk dat de domeinnaam communiceerbaar, onthoudbaar en aantrekkelijk blijft voor uw doelgroep.

8.2 Speciale tekens in de url

Voor wat betreft gebruik van het ‘min-teken’, ook wel koppelteken genoemd, (eng: hyphen) of het ‘laag liggende streepje’ (eng: underscore) in de url, het volgende. Zoekmachines blijken deze twee tekens verschillend te behandelen: een ‘koppel-teken’ wordt beschouwd als een scheidingsteken (en de min wordt zelf als zodanig genegeerd) en een ‘laag liggend streepje’ als een gewoon karakter, dus onderdeel van de tekst. In de domeinnaam zelf is het niet toegestaan gebruik te maken van de underscore. In directory- en bestandsnamen wel.

Toegestaan zijn:
www.mijn-domein.nl/mijn-dir/mijn-pagina.html
www.mijn-domein.nl/mijn_dir/mijn_pagina.html

Maar niet toegestaan is:
www.mijn_domein.nl/mijn_dir/mijn_pagina.html

In een link naar de domeinnaam www.computer-spelletjes.nl, zal de zoekmachine twee woorden waarderen: computer en spelletjes. In de link naar de domeinnaam www.computer-spelletjes.nl/play_station/index.html zal Google drie woorden onderscheiden: computer, spelletjes en play_station. Indien u wenst op ‘play’ en ‘station’ gevonden te worden, gebruik dan dus het koppelteken: www.computer-spelletjes.nl/play-station/index.html  Gebruik er echter nooit meer dan twee, anders ontstaat er weer het gevaar van zoekmachine-misleiding (Spam) te worden beticht.

8.3 De directorystructuur

Tot slot iets over de directorystructuur van uw site. Over het algemeen wordt aangenomen dat het niet verstandig is de structuur van uw website te diep te maken. M.a.w., niet te veel directories binnen directories. Een aantal zoekmachines hebben namelijk een grens aan de diepte waarop ze nog spideren. Hou daarom voor de zekerheid een maximale diepte van twee tot drie directories onder uw domeinnaam aan. Dit niet alleen voor de zoekmachine-spiders, maar ook voor andere websites die uw url op hun pagina willen vermelden. Ook dan zijn lange directories zeer onhandig. Organiseer uw directorystructuur zo dat alle pagina’s die onder een bepaalde directory vallen daadwerkelijk onder de vlag van de betreffende directory vallen. En geef de directory daarbij een naam die bij die vlag aansluit en tegelijkertijd een interessant zoekwoord is. 
Voorbeelden:
Beter niet:
www.computer-games.nl/dir1/dir2/dir3/koopjes.html

Maar wel:
www.computer-games.nl/playstation/aanbiedingen.html
www.computer-games.nl/playstation/nieuw.html
etc.

 In het laatste voorbeeld is de url geoptimaliseerd op vier zoekwoorden: computer, games, playstation en nieuw.