3. Werking zoekmachine

Om maar met het slechte nieuws te beginnen: de algoritmes die de werking van een zoekmachine voorschrijven, zijn geheim. Google en al die andere zoekmachines geven in principe dus geen of weinig informatie over de wijze waarop we onze site kunnen optimaliseren. Google bijvoorbeeld geeft (vanuit wat ze noemen ‘integriteits oogpunt’) alleen wat algemene Google adviezen. Ik kan u aanraden deze even door te lezen. 

Zijn we daarmee klaar? Nee, want gelukkig is toch er veel bekend. Zo worden er bijvoorbeeld regelmatig conferenties georganiseerd waar vooraanstaande zoekmachine experts, ook uit de gelederen van de zoekmachinebedrijven zelf, toch vrij veel laten weten over de zoekalgoritmes. Daarnaast zijn er verschillende onderzoekers, ook aan universiteiten, naarstig op zoek naar de werking van de verschillende zoekmachines door te kijken welke zaken nu wel en welke zaken minder of geen effect hebben op de ranking van sites. Deze resultaten worden her en der gepubliceerd. 

Tot slot zijn er een aantal forums waar zogenaamde SEO’s (Search Engine Optimizers) met elkaar in contact staan om hun bevindingen met elkaar te delen. Wat dit alles extra gecompliceerd maakt is het feit dat de zoekmachinebedrijven als Google, etc. continu bezig zijn de algoritmes verder te verbeteren en te verfijnen. I.h.b. Google is zeer fanatiek in het bestrijden van misbruik van kennis over de optimalisatie strategieën. Het wordt gelukkig steeds meer zaak om de site op een integere wijze te optimaliseren. En dat kan. Veel SEO’s maken er helaas nog een potje van.