Geen reden tot paniek, wel reden voor actie! 

Met de komst van de nieuwe privacywetgeving er steeds meer van organisaties wordt gevraagd. Een van de dingen die verplicht is, is het informeren over het gebruik van persoonsgegevens. Welke persoonsgegevens verzamelt u, voor welke doelen, met wie deelt u deze gegevens en hoe worden deze beveiligd? Deze verplichting geldt niet alleen als uw organisatie data verkoopt aan andere partijen of wanneer uw organisatie een bepaalde omvang heeft. In principe geldt dit voor iedere organisatie.

Een veelgebruikte manier van informeren is via een privacyverklaring op de website. Deze verklaring moet aan een aantal wettelijke eisen voldoen.

Ook moet deze geschreven zijn in duidelijke taal, afhankelijk ook van uw doelgroep (zo zal een website gericht op artsen een andere privacyverklaring hebben dan een website gericht op kinderen).

DVB MEDIA werkt samen met privacy specialist Floor May van May Legal. Zij kan u adviseren over deze verklaring en ook over de andere verplichtingen die op uw organisatie rusten.

!Op 25 mei 2018 moet uw organisatie privacy proof zijn!

Twijfel niet en neem contact op via may@maylegal.nl

P.s. overigens zijn haar privacygerelateerde blogs ook heel nuttig. Nieuwsgierig? Neem dan een kijkje op https://maylegal.nl/blog