1. Inleiding

“Minister van Financiën wil 2,5 tot 3 miljard extra bezuinigen”, “Deurwaarders door recessie overbelast”, “Strohalmen helpen Damrak omhoog”, zomaar een paar koppen uit het nieuws. Meer dan ooit is het voor bedrijven van belang om met steeds kleiner wordende marketing en verkoop budgets concrete omzetresultaten te halen. En dat terwijl potentiële klanten juist steeds kritischer worden op hun uitgaven. 

Direct marketing is lang een belangrijk middel geweest om (potentiële) klanten te benaderen met marketing materiaal. De kosten hiervoor bestaan onder andere uit het produceren van het materiaal, het distribueren ervan en het nabellen hierop, want de meeste (potentiële) klanten nemen niet de moeite om hier zelf actie op te ondernemen. Als u dit nabellen uitbesteed, dan blijkt vaak dat u wel afspraken krijgt, maar dat de kwaliteit van de afspraken tegenvalt. 
Voor e-mail marketing daarentegen hoeft het materiaal maar eenmalig gemaakt te worden, en distributie ervan kost naar verhouding slechts een fractie. Bovendien geeft e-mail marketing u de mogelijkheid uw doelgroep laagdrempelig aan te bieden om deel te nemen aan een webseminar, om meer informatie te verkrijgen, zonder dat uw doelgroep of u van uw stoel hoeft te komen, waardoor voor beide partijen een belangrijke besparing van kosten en tijd wordt bereikt. Dit laagdrempelige aanbod levert veel meer spontane reacties op, zodat u in veel gevallen het nabellen achterwege kunt laten of u kunt richten op de klanten met een hoge klantwaarde. 
E-mail marketing biedt dus grote mogelijkheden ten opzichte van de traditionele mailing, maar kent, door allerlei actuele regelgeving en gedragscodes op het gebied van privacy en van Spam, ook grote valkuilen, waardoor u uw reputatie ernstige schade zou kunnen toebrengen.

2. Regelgeving en gedragscodes e-mail marketing met betrekking tot privacy en spam

Veel mensen associëren e-mail marketing met spam, en zo wordt het door diverse bedrijven ook gebruikt. Men koopt e-mail adressen, men stelt een mail op en men bereikt zo, voor vrijwel geen geld, duizenden of soms zelfs miljoenen zakelijke e-mail adressen. Omdat dit bedrijven echter veel geld kost, is er de laatste jaren in hoog tempo regelgeving ontstaan, om dit probleem in te dammen. Zeker voor bedrijven die hechten aan hun reputatie, is dit voldoende om niet hun toevlucht te nemen tot dergelijke acties en zich te houden aan de regelgeving en de codes.

De basis voor de regelgeving is de Europese Richtlijn uit 2003, die verbiedt aan anderen ongevraagde commerciële e-mails te versturen, tenzij het klanten betreft. In Nederland is dit uitgewerkt in de telecomwet, die privé-personen beschermt maar wel toestaat om ongevraagde e-mail naar zakelijke adressen te sturen. 
De nieuwe antispam code, opgesteld door de Stichting Zelfregulering Direct Marketing, maakt echter korte metten met deze uitzondering. De code eist ook toestemming van zakelijke adressen voor het toesturen van ongevraagde commerciële e-mail, tenzij het gaat om bestaande klanten. Deze code, die vlak voor de zomer van 2004 in werking trad, is nu onderdeel van de Nederlandse Reclame Code.
Via hun brancheorganisaties zijn grote Nederlandse adverteerders en uitgevers meestal contractueel verplicht zich aan deze code te houden. De Reclame Code Commissie, belast met het toezicht op de code, behandelt naast klachten over aangesloten bedrijven ook klachten over niet-aangesloten bedrijven en publiceert over haar bevindingen in de (vak)pers. Reden genoeg voor respectabele bedrijven om zich aan de code te houden, teneinde reputatieschade te vermijden. Om met één onbezonnen daad jaren van investeren in uw merk weg te gooien, is tenslotte geen prettig vooruitzicht.

Nu het kader duidelijk is waarbinnen u kunt opereren, gaan we verder in op de mogelijkheden van e-mail marketing en nieuwsbrieven.

3. Niet uw informatie, maar de informatie die de klant wil hebben verkoopt!

E-mail marketing gaat een steeds grotere rol spelen in de communicatie naar relaties en klanten. De nieuwsbrief is niet meer uit het huidige leven weg te denken. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor hun klanten via een nieuwsbrief te benaderen.

De meeste nieuwsbrieven zijn echter niet sterk als verkoopinstrument. Veel nieuwsbrieven staan vol met hoogtepunten en succesverhalen van het bedrijf en zijn geweldige diensten. Jammer, want de klant is helemaal niet geïnteresseerd in dit soort nieuws.

Lezers willen informatie die bruikbaar is voor hèn en relevant voor hùn branche of werkwijze, en zij zijn niet geïnteresseerd in uw laatste overname of fusie. De bedrijven die het vertrouwen van hun klanten weten te winnen, zijn niet de bedrijven die hun eigen services verkopen, maar de bedrijven die zich richten op informatie die hun klanten interesseert en die voor hun klanten van waarde is. Als u die informatie geeft, zal de klant de moeite nemen om aandacht te besteden aan uw nieuwsbrief (in de praktijk betekent dat, dat hij hem in minder dan 10 seconden doorscant) en als hij iets tegenkomt dat hem interesseert, zal hij doorklikken en misschien gaan lezen.
Zorg er dus voor dat uw nieuwsbrief daarop gericht is en korte items bevat die snel door te lezen zijn. Zodra de lezer een langer item tegenkomt en kan kiezen tussen lezen of overslaan, dan klikt hij de nieuwsbrief doorgaans weg.

4. Enkele voordelen van een nieuwsbrief

Kostenbesparend
De elektronische nieuwsbrief  is relatief goedkoop. In tegenstelling tot een mailing zijn er geen hoge kosten voor drukwerk, porto en handling (vouwen, insteken, frankeren, enz.).

Actueel
Het vervaardigen en versturen van een elektronische nieuwsbrief hoeft niet veel tijd te kosten. Hierdoor is het mogelijk om snel in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Effectief
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de elektronische mailings veel vaker worden gelezen dan een mailing per post.

Interactief
U kunt uw klanten en relaties in de nieuwsbrief stimuleren te reageren door links toe te voegen of een enquête, waarnaar iemand moet doorklikken. Mensen zijn geneigd dan even snel te reageren, waardoor u waardevolle informatie kunt verzamelen.

5. De segmentatie van uw nieuwsbrief

5.1 Doelgroepen

De nieuwsbrief is uiteraard geen doel op zich, maar een middel om uw verkoop te bevorderen. Daarom is het van belang om onderscheid te maken in de doelgroepen die u wilt bereiken en te bepalen wat u met hen wilt bereiken. Hierbij zult u in elk geval onderscheid moeten maken tussen bestaande klanten en nieuwe (potentiële) klanten.

5.2 Nieuwsbrieven aan bestaande klanten

Bestaande klanten kent u en u kent hun behoeften, zodat het mogelijk is om ze te triggeren voor een vervolgaankoop of een vervangingsaankoop. U kunt dit doen door de annoncering van aanbiedingen, nieuwe productreleases of totaal nieuwe producten. Omdat het bestaande klanten betreft zult u meer moeten focussen op de voordelen voor de klant dan op het op voorhand al weggeven van allerlei kortingen. Dat laatste kan altijd nog wel, als u gaat onderhandelen over een deal.

De nieuwsbrief moet een trigger zijn om interesse te tonen, want als u probeert uw boodschap compleet over te brengen, dan zult u merken dat de complexiteit van het interne aankoopproces bij uw klant tegenwoordig groter is dan u lief is. Vaak zijn er veel mensen die iets moeten vinden van een investering en om in dit stadium al direct te willen doorstoten naar een afspraak, is meestal weggegooid geld. Daarom is het vaak handig om de klant de mogelijkheid te bieden om meer informatie te verkrijgen.
Dit kan uiteraard via de website, maar als additionele mogelijkheid kunt u de bezoeker ook uitnodigen voor een webseminar, waarbij veel meer interactieve mogelijkheden zijn en u een duidelijk beeld kunt opbouwen over de grootte en urgentie van de behoefte bij de klant met betrekking tot uw oplossing. Door vervolgens hier weer gericht op na te bellen, kunt u dan afspraken maken met een zeer hoge conversie naar daadwerkelijke verkoop. Ook kunt u het webseminar gebruiken voor relatiemanagement, doordat u via het webseminar in de picture blijft bij bestaande klanten en hen zo weet te binden. De tijd dat de klant vereerd was dat u frequent langs kwam, is intussen wel voorbij en de klant doet nu alleen zaken met u vanwege de toegevoegde waarde die u hem biedt. 
Volgens de geldende regelgeving en codes bent u vrij om de doelgroep bestaande klanten te benaderen.

5.3 Nieuwsbrieven aan nieuwe klanten

Gezien de regelgeving en de codes is het versturen van nieuwsbrieven aan potentiële klanten vaak problematischer, omdat u eerst toestemming moet krijgen om zo’n nieuwsbrief toe te mogen sturen. Voor het verkrijgen van een voldoende groot bestand, waaraan u uw nieuwsbrieven kunt toesturen, is uw bedrijfswebsite vaak niet geschikt, want de meeste bedrijfswebsites ontvangen slechts enkele tientallen bezoekers per dag, en per week slechts enkele bezoekers die zich ook daadwerkelijk identificeren.

Als u nieuwe klanten wilt bereiken, kunt u daarom beter gebruik maken van een bestaand portal van derden, op Internet, dat uw doelgroep al bereikt en dat al beschikt over een nieuwsbrief met een groot abonneebestand. 

Belangrijk voor de keuze van het goede portal is te weten of het portal en de nieuwsbrief gericht zijn op bezoekers en op het verstrekken van informatie aan bezoekers, of het portal voldoende interactiemogelijkheden bezit en of via tracking en tracing bezoekersgedrag geïnterpreteerd kan worden en bepaald kan worden in welke fase van het koopproces bezoekers zich bevinden. Via de nieuwsbrief van zo’n portal heeft u ineens een bereik van vele duizenden abonnees behorend tot uw doelgroep en daarnaast trekt een dergelijk portal, dat vaak veel bindingskracht heeft naar bezoekers, meestal honderden of duizenden bezoekers per dag waardoor u ook weer leads genereert via uw content op dat portal.
Sterker nog dan bij bestaande klanten is het bij nieuwe klanten aan te bevelen niet direct te sturen op wel of geen afspraak, maar de bezoekers informatie te geven via een webseminar.
Door de interactie krijgt u veel meer informatie over de prospects en vervolgens kunt u zeer gericht follow ups doen op prospects die kansrijk lijken. Als zo’n follow up niet direct tot business leidt, kunt u uw prospects in elk geval uitnodigen voor een volgend webseminar of hen vragen of ze uw nieuwsbrief willen ontvangen.
Op deze wijze kunt u enerzijds belangrijke besparingen realiseren op uw verkoopkosten en anderzijds uw slagkracht naar bestaande en nieuwe klanten verhogen.

6. Het Web Event of het webseminar

Omdat veel lezers misschien niet weten wat een Web Event of een webseminar inhoudt, volgt hier een korte uitleg.
Een Web Event is een presentatie via Internet, waarbij de deelnemers het geluid via een telefonische vergadering krijgen aangeboden. Het beeld dat de deelnemers te zien krijgen, loopt synchroon aan datgene wat de presentator laat zien. De presentator heeft daarbij de mogelijkheid om annotaties te maken op een presentatie. Ook kan hij op afstand software applicaties demonstreren, of aantekeningen maken op een whiteboard.

Interactie is op verschillende manieren mogelijk. De presentator kan multiple choice vragen stellen en de resultaten al dan niet presenteren, deelnemers kunnen vragen stellen door middel van chat. Via de telefoon is live discussie mogelijk.
Professionele begeleiding zorgt er voor dat alle communicatie in goede banen wordt geleid.

Zowel deelnemer als presentator hebben voor een Web Event niets anders nodig dan een gewone PC met een Internetverbinding en een separate telefoonlijn.

Web Events zijn ideaal om follow-up te geven aan e-mail marketing campagnes en nieuwsbrieven. Potentiële klanten zien een Web Event als een laagdrempelig vervolg: de verkoper staat niet gelijk op de stoep. Aan de verkopende kant betekent dit minder bezoeken, maar wel gerichter. Het is ook eenvoudiger om een uniform verhaal af te steken tegen alle klanten , hetgeen kan bijdragen aan uw kwaliteitsimago. Na afloop van een Web Event zijn potentiële klanten prima in staat om in te schatten of een vervolgafspraak zinvol is.

Een bestaande relatie krijgt dankzij de inzet van Web Events het gevoel van persoonlijk contact, waardoor beleefdheidsbezoeken vaker uit kunnen blijven. Web Events zijn ook prima geschikt voor producttrainingen en het presenteren van upgrades.

Kort samengevat, Web Events of webseminars verhogen dus de effectiviteit van uw marketing- en sales organisatie. Wilt u ervaren wat een webseminar is, dan kunt u zich opgeven voor gratis deelname aan een van onze webseminars, om dit eens in de praktijk te ervaren.

7. De combinatie nieuwsbrief/web seminar als doeltreffend verkooptool

Als u nog steeds van mening bent dat ‘een goede sales ‘buiten’ hoort te zijn’, dan weet u zeker dat uw verkoopkosten hoog zijn en blijven en dat u door de steeds kritischer wordende markt steeds minder zult scoren.
Natuurlijk is een goede sales zijn gewicht in goud waard, omdat hij juist in staat is om deals af te sluiten en dat is vaak toch de moeilijkste stap in het verkoopproces.
Voor eerdere stappen uit het verkoopproces kunt u echter veel effectiever middelen inzetten als nieuwsbrieven en webseminars, zodat uw topverkopers met name zitten bij die klanten waarbij daadwerkelijk de kans op een deal serieus aanwezig is. En voor die eerdere stappen hoeft u echt niet uit uw stoel te komen en in de file uw mobiel leeg te bellen.
Een nieuwsbrief gericht op het belang van uw goed gesegmenteerde doelgroep, in combinatie met een webseminar werkt efficiënter, zodat u meer kunt doen met minder marketing- en salesbudget.