Conversie Optimalisatie: Tover bezoekers om in klanten

Om het aantal verkopen of leads verder te laten stijgen analyseert en optimaliseert DVB MEDIA uw website en landingspagina’s door middel van conversieoptimalisatie. Conversieoptimalisatie gaat dus over het maximaliseren van de websiteomzet, door van bezoekers klanten te maken. Hiervoor worden de sterke en zwakke punten (bottlenecks) van uw website achterhaald door onze Web analytics consultants. Voor de bottlenecks zet DVB MEDIA alternatieve pagina’s in welke getest worden ten opzichte van het origineel. Deze testen kunnen leiden tot veel hogere conversiepercentages en, uiteindelijk, winsten.

Meten & analyseren

Om de knelpunten van uw website te kunnen achterhalen dient allereerst uw Web Analytics pakket goed ingesteld te zijn. Web Analytics is namelijk de basis van Conversieoptimalisatie. Hiermee verkrijgt u inzicht in de resultaten van uw website én dit geeft u een ijkpunt.

Naast het instellen van uw Web Analytics pakket is het raadzaam persona’s op te stellen die uw bezoekers vertegenwoordigen. Deze fictieve personages geven u namelijk een hoop extra inzicht in uw doelgroep, welke tevens gebruikt kan worden bij de Conversieoptimalisatie testen.

Testplan

Nadat de bottlenecks op uw website zijn blootgelegd, schrijft DVB MEDIA een testplan. Hierin wordt aangegeven welke testen, naar aanleiding van de analyses, uitgevoerd worden. Door het gebruik van een testplan kunnen werkzaamheden goed op elkaar worden afgestemd en vindt er optimale documentatie plaats, zodat best practices en lessons learned in uw organisatie blijven.

Testen

Vervolgens gaan we de tests uitvoeren, want Conversieoptimalisatie is testen. Elke verandering kan namelijk anders uitvallen voor verschillende sites, labels en producten. De twee meest voorkomende Conversieoptimalisatie testen zijn:

  • A/B testen, waarbij de software een bezoeker willekeurig één van twee (of een reeks) verschillende landingspagina’s met daarop verschillende website-elementen voorlegt.
  • En Mutivariate testen, waarbij i.t.t. A/B testen, meerdere variabelen gedefinieerd worden, wat tot een oneindig aantal combinaties leidt. Multivariate testen geeft u informatie over hoe onderdelen als layout, lettertype, buttons, tekst en visuele elementen uw verkoopkanaal beïnvloeden.

Deze tests worden afgenomen met test tools als Google Website Optimizer en Visual Website Optimizer. Grotere webwinkels zoals Amazon.com zijn continu bezig om website-elementen te testen om te zien hoe ze hun conversiepercentage nog verder kunnen laten stijgen. Zo geven multivariate testen inzicht in welke elementen een bijdrage bieden aan de binding met de klant. Klantbinding is één van de pilaren waarop online verkopen zijn gebaseerd en dit kan versterkt worden door meer vertrouwen van uw klanten te ontvangen.

Concluderen & blijven aanscherpen

Uiteraard wordt de versie die statistisch gezien beter converteert uiteindelijk gekozen als nieuwe landingspagina. Hierbij is het goed alle effecten na te gaan die de nieuwe pagina heeft op de rest van uw site. Een pagina kan wel tot een hoger doorklikratio leiden, maar leidt deze uiteindelijk ook tot meer conversies? Het maximaliseren van het rendement staat voorop!

Omdat factoren als de markt, technische ontwikkelingen en mogelijk uw aanbod door de tijd heen veranderen is testen een continue proces. Om uw rendement te optimaliseren dient u te blijven testen en uw website aan te blijven scherpen.

Expert review

Zonder testen is er in feite geen sprake van Conversieoptimalisatie. Het uitvoeren van een test vereist echter wel een minimaal aantal bezoekers op uw website en pagina’s. Om toch ook middelgrote en kleinere websites van advies te kunnen voorzien voert Onetomarket expert reviews uit, waarbij aan de hand van ervaring en best practices de Conversieoptimalisatie ‘quick wins’ voor u worden achterhaald.

Enkele conclusies

  • Conversie optimalisatie kan de waarde per bezoeker vergroten en/of van uw bezoekers klanten maken
  • Weten welke combinaties leiden tot meer klantbinding verhoogt uw winst
  • Conversieoptimalisatie is testen en een continu proces
  • U kunt de ROI van uw site optimaliseren met zowel A/B testen als met multivariate testen
  • Indien u niet voldoende bezoekers heeft om te testen biedt DVB MEDIA een Expert Review

Hoe kunnen wij u helpen?

Het genereren van verkopen of leads is de basis van uw website. Maak kennis met onze experts op het gebied van het stimuleren van online leads en verkopen. Vertrouw niet klakkeloos op uw intuïtie. Waarom zou u uw intuïtie gebruiken wanneer uit de data blijkt wat werkt? Met A/B testen en multivariate testen kunnen we meten hoezeer de klanten betrokken zijn om uw conversiepercentage te verbeteren. Neem contact met ons op en ervaar het verschil!