“Online samenwerken is meer dan verdubbeld in het hoger onderwijs” meldt SURFnet na haar jaarlijkse onderzoek. Feitelijk gaat het hier in hoofdzaak om Microsoft SharePoint-technologie, op de servers van SURFnet.

SURFnet is de Nederlandse instelling die internettoegang regelt voor het hoger onderwijs en ook uiteenlopende ict-middelen ter beschikking stelt aan scholen en studenten. Een van de toepassingen van SiURFnet die sterk in opkomst is, is de op Microsoft SharePoint-technologie gebaseerde dienst ‘SURFgroepen’.

Werkomgevingen
Vorig jaar gaf 10% van de studenten aan regelmatig gebruik te maken van deze gedeelde werkomgevingen op internet (voor het veilig uitwisselen van documenten zoals werkstukken, foto’s, agenda’s et cetera), dit jaar is dat gestegen naar ruim driekwart. Ook onder onderzoekers en docenten is online samenwerken explosief gestegen, meldt SURFnet.

SURFgroepen heeft inmiddels 45.000 geregistreerde gebruikers (tegen 20.000 eind 2007) en deze groeit met gemiddeld 1000 aanmeldingen per week.

Om de bekendheid van SURFgroepen verder te verhogen start SURFnet een nieuwe campagne.

>> Bron: Persbericht SURFnet