Berichten

Uw wegwijzer voor internet marketing van B2B-diensten

1. Internet marketing aparte tak van sport

U kent ze wel, die vragen uit de nationale IQ-test, waarmee het logisch vermogen wordt getest: 

 • Alle marketeers hebben verstand van marketing.
 • Alle marketeers hebben verstand van internet.

De conclusie lijkt voor de hand te liggen: Alle marketeers hebben verstand van internet marketing.
Maar het is met online en offline marketing als met het bekijken van de volgende illus(trat)ie.  

Als u de illustratie bekijkt, ziet u ofwel een vaas ofwel twee gezichten. U ziet nooit beide tegelijk. De ene invalshoek laat weg wat de kern is van de andere en omgekeerd. Online en offline marketing hebben een vergelijkbare relatie. Veel zaken die ‘waar’ zijn voor offline marketing zijn ‘onwaar’ voor online marketing. En uiteraard is het omgekeerde ook het geval. Daardoor doen zoveel ‘fabeltjes’ de ronde over internet marketing. Ieder ‘fabeltje’ is onder bepaalde omstandigheden waar, maar zelden wordt die context aangegeven. De context die meestal wordt gebruikt is die van het verkopen van commodities aan consumenten die weten wat ze willen. De meeste bedrijven in Nederland zijn echter dienstverleners die B2B werken.
In onze kennisbank staan al heel veel artikelen die ingaan op deze problematiek. Het zijn vaak slechts nuances, die het verschil uitmaken tussen scoren en falen. (Zie ook ‘Van B2B-websites is vanuit marketingperspectief 99% niet effectief’.) Daarom dit overzichtsartikel, met samenvattingen van lessen voor B2B-dienstverleners met onderscheidend vermogen en verwijzingen naar de uitgebreide artikelen.  

2. Les 1: De klant is echt koning

Zodra marketeers zich bezig gaan houden met internet marketing, krijgen ze vaak visioenen dat internet ‘glossy’ en innovatief is. Het meest absurde voorbeeld is wel ‘Second Life’. Naar analogie van de echte wereld creëerden marketeers een virtuele wereld, compleet met mensen, gebouwen, steden, geld en alle belemmeringen uit de echte wereld, waarin verschillende bedrijven een virtuele vestiging opzetten en in een virtuele economie mensen echt geld kunnen verdienen. Technisch gezien is Second Life een prachtige game. Maar door de spelers werd dit spel als saai ervaren. (Zie ook ‘Internet marketing communicatie: internetgebruikers zijn niet dom’.)
In de top 10 van meest gebruikte websites in Nederland in 2008 staan de volgende sites: ‘Google.nl, Live.com, Hyves.nl, Marktplaats.nl, Buienradar.nl, nl.Wikipedia.org, Msn.com, Detelefoongids.nl, Startpagina.nl en Postbank.nl’. Stuk voor stuk sites die niet bijzonder sexy zijn. Een gemeenschappelijke kenmerk is in elk geval, dat deze sites er zijn voor de bezoeker. En de bezoekers zelf bepalen van welk deel van de site zij gebruik maken. (Zie ook ‘Een sterk internetmerk is loyaal aan zijn klanten’.)
Op internet moet u niet denken in termen van doelgroepen die u wilt bereiken. Op internet is het essentieel, dat u snapt welke behoeften uw doelgroep heeft en hoe die doelgroep zich gedraagt om deze behoeften in te vullen.  

3. Les 2: Geen verkoop maar een koopproces

Figuur 2: De fasering van het koopproces

Figuur 2: De fasering van het koopproces

Op internet kan de bezoeker een koopproces uitvoeren. Het is van wezenlijk belang dat u de bezoeker door uw aanbod van content zo begeleidt, dat hij dit koopproces stap voor stap kan doorlopen en dat u dat kunt volgen, tot u de tijd rijp acht om dit koopproces om te zetten in een verkoopproces. De fasering van het koopproces en de aspecten die per fase van het verkoopproces van belang zijn, worden weergegeven in de volgende afbeelding:   

Fase 1 start met de emotionele herkenning ‘Ja, dat heb/wil ik nou ook’. Content voor fase 1 moet inspelen op de behoefte van de bezoeker; de content moet erop gericht zijn de behoefte van de bezoeker onder woorden te brengen en zijn onvrede te vergroten (awareness). Daarna moet de bezoeker aangereikt krijgen hoe hij op een slimme wijze kan voorzien in zijn behoefte (visie) en moeten hem eisen aangereikt worden, die hij zou moeten stellen om in zijn behoefte te voorzien. Met de definitie van deze eisen wordt in feite fase 1 afgerond. Soms heeft de bezoeker nog een extra duwtje nodig. U kunt hem dat duwtje geven door hem uit te nodigen voor een webseminar. (Zie ook ‘Integratie webseminar en pull marketing’.)
In fase 2 staat de oplossing centraal. De bezoeker kijkt eerst op hoofdlijnen of u de oplossing biedt, die voldoet aan zijn eisen, waarna hij zich gaat verdiepen in de uitwerking van de oplossing. Uiteraard moet ook dit weer gecovered worden door content waarmee dit proces begeleid kan worden en waarmee u kwalificatie door de bezoeker mogelijk maakt. Nu is de tijd ook vaak rijp voor een succesvolle follow-up. (Zie ook ‘Hoe een lead opvolgen, verkregen via internet pull marketing?’.)
In fase 3 spelen risico’s voor de klant en prijs een belangrijke rol. Dus als u B2B werkt en diensten met onderscheidend vermogen aanbiedt, dan zult u nu in actie moeten komen om de deal daadwerkelijk te sluiten. De controle of u ‘blauwe ogen’ hebt is tenslotte nog steeds de belangrijkste manier om uw betrouwbaarheid in te schatten.
Deze hele pull marketing methodiek wordt toegelicht in het artikel ‘Met pull marketing inspelen op het koopproces van uw klant’.  

4. Les 3: Doe als de vleesetende plant

Als u als dienstverlener bij online leadgeneratie en leadontwikkeling denkt dat u de jager bent, dan zult u merken dat uw prooi zich op internet niet laat schieten. Gedraagt u zich dus liever als een vleesetende plant:  

 • Zie er aantrekkelijk en kleurrijk uit,
 • ruik lekker
 • biedt lekkere nectar aan en
 •  zorg ervoor, dat uw val op scherp staat.

Prooien zijn er genoeg op internet. Ze zijn echter nogal schuw en op hun vrijheid gesteld. Als u gaat jagen, dan juist verjaagt u ze, zoals beschreven in het artikel ‘Internetmarketing en verkoop: niet een jager maar een vleesetende plant’.  

5. Les 4: Niet de website maar bereik centraal

Onderzoeksbureau Forrester Research meldde onlangs in een rapport over de toekomst van reclamebureaus: ‘Marketingcommunicatiebureaus zullen drastisch moeten veranderen om in de toekomst nog aan de vraag van hun cliënten te kunnen voldoen’. Forrester stelt dat bureaus een integraal onderdeel van een community moeten worden, om vervolgens als een intermediair op te kunnen treden tussen opdrachtgevers en hun doelgroepen. Forrester noemt dit nieuwe concept ‘connected agency’. Een geheel ander uitgangspunt dus: niet meer een marketingbureau inhuren om een campagne op te zetten gericht op de doelgroep, maar een bureau inhuren, dat al bereik heeft bij de doelgroep, waarvan de klant gebruik kan maken. Kortom, marketingbureaus moeten investeren in het opbouwen van een relatie met de doelgroep. De klant zoekt vervolgens zelf uit, welk bureau het beste bereik heeft bij die doelgroep en met wie hij in zee wil gaan voor zijn campagne.
Dit concept is verder uitgewerkt in de artikelen ‘Marketingbureaus moeten een pro-actieve connected agency worden’ en ‘Meer online bereik bij uw klanten en prospects’. Het komt erop neer dat u bereik op internet niet hoeft te maken. Het bestaat al en u kunt het dus voor uw doelstellingen gebruiken. Het toevoegen van de driemiljardste website aan internet geeft u geen bereik. Dat is natuurlijk geen nieuws. Ook in de echte wereld geldt: ‘Als je een advertentie wilt plaatsen ga je toch ook geen krant uitgeven?‘. Dat is weggegooid geld.  

6. Les 5: Kies met zorg uw vestigingsplaats

Nog steeds verschijnen zelfs in de serieuze media hypeachtige verhalen over groei op internet en de weer oplopende bedragen die hiermee gemoeid zijn. Leuke verhalen, maar in feite voor de meeste Nederlandse bedrijven irrelevant. Dat betekent niet dat die bedrijven op internet kansloos zijn. Het betekent alleen, dat ze het spel goed moeten spelen. Niet iedereen kan en hoeft de Google van deze wereld te zijn.
Voor bestaande klanten kunt u heel goed uw eigen website gebruiken. Nieuwe klanten kunt u beter trekken via een portal gericht op uw doelgroep, dat al in staat is deze doelgroep te trekken en te binden. Hier werkt het virtuele meubelboulevardprincipe: net zoals in de echte wereld een meubelboulevard beschikt over populariteit en bindingskracht waar bedrijven gebruik van kunnen maken, zo kunnen op internet bedrijven gebruik maken van de populariteit en bindingskracht van een internetportal. (Zie ook ‘Internet marketing is als het runnen van een fanclub’.) C&A heeft dit goed begrepen. Het heeft zijn webshop gevestigd in de Wehkamp internetwinkel. Daar kwam de doelgroep al en dus was het slim om zich daar te vestigen.
Het klinkt misschien absurd, maar juist op internet is uw vestigingsplaats van groot belang. Meer over de keuze hiervoor kunt u lezen in de artikelen ‘Is uw website ook een winkeltje in the middle of nowhere?’ en ‘Bedrijfswebsites leggen het af tegen portals als het gaat om nieuwe klanten’.  

7. Les 6: Branding werkt op internet toch anders

Branding en merknamen worden vaak geassocieerd met het verbeteren van verkoopresultaten. Voor de meeste organisaties leidt dit echter tot teleurstellingen. Er zijn inderdaad voorbeelden te over dat merknamen heel veel waard zijn. Coca Cola, Idols, Harley Davidson en Wehkamp roepen bij mensen niet alleen een beeld op van een product, maar vooral ook van een beleving. Dat klinkt natuurlijk fantastisch. Maar hoeveel heeft het gekost om dit te bereiken?
Vragen die u zich altijd moet stellen zijn:  

 • Wat is uw product of dienst- marktcombinatie?
 • Hoe kunt u uw doelgroep bereiken?
 • Welke beleving wilt u oproepen bij potentiële klanten?
 • Wat zijn de campagnekosten en welke alternatieven heeft u?

Een merk kan heel belangrijk zijn voor uw bedrijf. Maar u moet zich wel altijd afvragen of het voor u zinvol is om geld uit te geven aan het promoten van uw merknaam. Voor veel bedrijven is het merk niet meer dan onderdeel van een professionele uitstraling via een passende huisstijl en geen verkoopargument om nieuwe klanten te vinden. Veel reclame- en marketingbureaus wekken de suggestie dat een merk het begin is van allerlei promotiecampagnes en dus business oplevert. Helaas is dat een illusie. (Zie ook ‘Hoe marktleider worden op internet zonder merknaam?’.)
Bedenkt u dus vooral goed wat u met een merk wilt, gezien uw product, uw markt en wat u wilt uitstralen. Of denkt u dat uw merk gaat behoren tot de paar honderd merken in Nederland, die er echt toe doen? Meer hierover leest u in ‘Branding en merken zijn onzin voor veel bedrijven’.  

8. Les 7: E-commerce met de E van emotie

Bij internet marketing communicatie gaat het niet om wat u wilt zeggen, maar om wat de bezoeker wil horen. Verkopers en marketeers vinden het gemakkelijker maar in de auto te stappen. (Zie ook ‘Acquisitie nieuwe klanten en virtueel netwerken via internet’.) Maar ook op internet kunt u een relatie opbouwen met uw doelgroep, mits u authentiek en empatisch bent, zowel in uw boodschap op de site als in uw mail. Uw doelgroep moet zich voelen als uw fanclub. Stel ze daarin niet teleur. (Zie ook ‘Internet marketing is als het runnen van een fanclub’.)
Bezoekers op internet klikken vaak dermate snel door, dat de keuzes die ze maken wel voornamelijk emotioneel bepaald moeten zijn. Als u daar niet op inspeelt met uw e-commerce strategie en uw content, loopt u veel e-business mis. Meer over hoe deze emoties te gebruiken leest u in ‘E-commerce met de E van emotie’.  

9. Les 8: Content is King

Internet moet geen folderteksten bevatten. Internet moet verleiden tot nieuwe ideeën. Dat stelt hoge eisen aan de tekstschrijver. (Zie ook ‘Content is King, zeker op internet’.) Het gaat dus niet om navigatie, vormgeving of techniek, het gaat om de content die u te bieden heeft. Copywriting is niet het taalkundig correct schrijven van een glad verhaal, maar juist het met scherp schieten op de behoefte van de doelgroep. (Zie ook ‘Hoe content schrijven voor internet en websites’.) Geef uw bezoekers een reden om nog eens terug te komen. Laat ze toetreden tot uw fanclub.  

10. Les 9: Zoekmachine marketing en ‘adwords’

Veel bedrijven hebben een website. Voor een meerderheid van deze bedrijven is de website echter een desillusie. Tijdens het ontwerp en de bouw ligt het accent veelal op vormgeving, content, navigatie en techniek. Na oplevering blijk dan vaak dat aan het belangrijkste aspect ‘Wat levert de site op’, met als eerste stap ‘Hoe word ik gevonden’, onvoldoende aandacht is besteed. Al bij het ontwerp van de site moet daar rekening mee worden gehouden. Maar het is met name van belang om vooraf een internetstrategie te bepalen. Want natuurlijk kunt u wel een gespecialiseerd bureau inschakelen, dat kan helpen om hoger in de zoekmachines te komen en natuurlijk kunt u via Adwords bezoekers kopen, maar doorgaans werkt dit alleen als u commodities wilt verkopen in een niche-markt. (Zie ook ‘Zin en onzin van zoekmachine marketing en promotie’.)  

11. Internet is niet uw ‘core business’

Internet is voor u waarschijnlijk geen core business. U maakt misschien wel intensief gebruik van internet, maar dat betekent nog niet dat u verstand moet hebben van de onderliggende kennis en techniek. U bent misschien ook een intensieve gebruiker van uw auto, uw TV, uw verwarming, uw ICT en uw blackberry, maar daarvan weet u waarschijnlijk ook niet hoe ze zijn ontworpen of hoe u ze kunt verbeteren. Bij internet is het niet anders. Nu er miljarden websites op deze wereld bestaan, zal de volgende website vanuit commercieel perspectief echt geen potten breken. Hooguit voor bestaande klanten, om de klantcommunicatie te verbeteren of het leverings- en serviceproces goedkoper te maken. Dat is dan het doel. Niet het hebben van een website. Voor het vinden van nieuwe klanten is het van belang dat u een doelgroep bereikt, die nog niet op de hoogte is van uw bestaan. Dat zal niet gebeuren als u een website lanceert. Als u uw doelgroep echt iets te bieden heeft, zoals het delen van waardevolle kennis, waardoor u in staat bent een relatie met deze doelgroep op te bouwen, dan is het van belang dat er een plek is waar die kennisdeling mogelijk wordt.
Internet is in onze tijd niet meer weg te denken, net zoals elektriciteit en wegen dat niet meer zijn. Elektriciteit en wegen zijn geen zaken die men wil bezitten, het zijn zaken die men wilt gebruiken als openbare voorziening. En datzelfde geldt voor internet.
Kortom, bepaal uw werkelijke doelen en kijk dan of gebruik van internet u kan helpen om ze te bereiken. Wat we wel geleerd hebben in de afgelopen maanden is, dat vertrouwen de essentie is van succes en continuïteit. Om dat op te bouwen is internet zeer geschikt, doordat internet geen snel, maar juist een traag medium is. (Zie ook ‘Voor wie pull marketing en verkoop wel en voor wie pull marketing en verkoop niet werkt’.)

Webdesign Utrecht

Wanneer u een webdesign bedrijf in Utrecht, Nieuwegein, Vleuten, De Meern en omgeving zoekt bent u bij DVB MEDIA aan het juiste adres.

DVB MEDIA is een innovatief full service internetbureau dat inhoudt dat u al uw internetvragen bij ons kunt neerleggen. Wij hebben al 10 jaar ervaring op het gebied van webdesign, internet marketing, zoekmachine optimalisatie en online shopping. Wij werken voornamelijk voor MKB-bedrijven waarvan een aantal voor u zeker bekend zullen zijn. Bekijk ons portfolio of neem vrijblijvend contact met ons op voor een afspraak.

Focus is de kern van internet marketing communicatie

1. Internet marketingcommunicatie

Veel bedrijven denken dat met internet de hele wereld hun klant kan worden en dat hierop dan ook ingespeeld moet worden. Echter internet heeft vooral het omgekeerde effect. Juist voor de bezoeker ligt de hele wereld aan zijn voeten (hij bestuurt de muis) en juist de bezoeker bepaalt waar hij terecht wil komen, waarbij hij moeiteloos u kan inwisselen tegen iedere concurrent die hem meer aanspreekt .

Hoe communiceert u via uw website? Waarschijnlijk heel breed en zodanig dat geen bezoeker op het idee komt dat u hem niet zou kunnen helpen, zoals dat tientallen jaren lang in de marketinglessen werd geleerd. De bezoeker is echter niet geïnteresseerd in wat u allemaal te bieden heeft. Hij wil alleen weten of hij op uw site dat kan krijgen, waarnaar hij op zoek is. Vindt hij dit niet, dan is het onmiddellijk einde oefening. Als hij op uw site is, dan moet hij getriggerd worden het besluit te nemen om door te klikken. Meestal is dit een emotionele beslissing, die in enkele seconden genomen wordt, tenzij de bezoeker al kind aan huis is bij u.
Bij B2C-site gericht op nieuwe bezoekers is de trigger vaak een mix van vormgeving, merk, een aanbieding of een hebbedingetje. Bij  B2B-sites gericht op dienstenmarketing zit de trigger veel meer in de impuls ‘Hé, dat heb ik ook’. Titels zijn hierbij essentieel!
Zo spreekt titel Accountmanagers, dure hobby voor dienstverleners meer aan dan de titel ‘Dienstverleners kunnen mogelijk besparen op verkoopkosten’, de titel Ik heb acuut nieuwe klanten nodig meer dan ‘Methode voor het verwerven van leads voor new business’ en De begrafenis van ITIL is begin herstel ICT-imago weer meer dan ‘Nieuwe inzichten vergen aanpassing van ITIL’. Cruciaal is de perceptieve waarde, die de bezoeker toekent aan zo’n titel, en niet de objectieve waarde.
Dat hierdoor ook bezoekers afhaken, is niet erg. Het gaat tenslotte om de leads, die u hiermee genereert. Op internet bestaat geen verschil tussen een afhakende bezoeker en een neutrale bezoeker. Met geen van beide is contact zinvol.
Er is uiteindelijk maar een ding erger dan een irriterende website: een nietszeggende website.

2. De volgende blunder

Een volgende blunder die u met uw website kunt maken is dat u vergeet dat u bij nieuwe klanten maar één keer hoeft binnen te komen. Profilering met vervolgdiensten is dan ook alleen maar van belang voor bestaande klanten, maar daar heeft u internet in deze vorm niet voor nodig. Uw nieuwe klant wil weten wat hij bij u kan krijgen, of het voor hem toepasbaar is en hoe hij zijn persoonlijk risico kan afdekken. Veel beslissers van drie jaar geleden (marketingmanagers, salesmanagers, kwaliteitsmanagers, ICT-managers) behoren nu extreem tot de kopersmarkt. Tegenwoordig beslist hun directie over investeringen en strategische vergezichten zijn niet meer aan de orde, de directie verwacht terugverdientijden van 6-9 maanden.
U weet dat u van enkele tientallen procenten van uw nieuwe klanten op zich wel geld ontvangt (omzet), maar dat u er per saldo verlies op draait. Dat is leuk als u veel winstgevende opdrachten heeft, maar in de huidige tijd kunt u zich dergelijke weggevertjes niet meer permitteren. Zeker omdat tarieven onder druk staan, is het van belang dat u klanten kiest aan wie u veel toegevoegde waarde kunt leveren. Alleen daarvoor zijn klanten bereid te betalen. Want in de afgelopen jaren zijn er zoveel negatieve ervaringen opgebouwd met dienstverleners, dat men tegenwoordig alleen nog maar bereid is iets van u te kopen, als u duidelijk herkenbaar onderscheidend vermogen heeft.

Focus dus op dat ene procent van de markt waar u echt toegevoegde waarde kunt leveren. Als u daar de individuele internetgebruiker niet duidelijk maakt dat u hem toegevoegde waarde kunt leveren, dan zal uw investering in internet weggegooid geld blijken te zijn.
Internet is niet een massacommunicatie medium, maar zal erop gericht moeten zijn een-op-een communicatie te bewerkstelligen. Het warme gevoel bij de bezoeker is een voorwaarde voor zijn bereidheid om uw uitingen via de site of in de vorm van een follow-up te beantwoorden. Dan wordt echte communicatie mogelijk.

3. Internet onmisbaar marketing en saleskanaal

In het verleden is vaak het accent gelegd op het anytime en anywhere bereik dat men via internet heeft om zijn doelgroep te bereiken. Internetmarketing bureaus spelen hier handig op in om diensten aan te bieden als zoekmachine marketing en promotie. Vaak blijkt dit echter weggegooid geld te zijn, en dat nog helemaal afgezien van de kwaliteit.
Belangrijkste voordeel van internetmarketing is dat u leads voor ‘new business’ kunt genereren tegen aanzienlijk lagere kosten. Zeker nu telemarketingbureaus steeds vaker afspraken van lagere kwaliteit leveren en ‘cold calling’ minder resultaat oplevert, stijgen de kosten om überhaupt een nieuwe klant te verwerven. Daarbij komt nog dat vaak ook het middel van prijsconcurrentie gehanteerd wordt, waardoor de marge vaak negatief wordt.
Met internet kan ingespeeld worden op de snel groeiende kopersmarkt, zodat overheadkosten afnemen en de marges op peil blijven.
Internet is echter een zeer complex medium, waar marketeers maar ook aanbieders doorgaans weinig verstand van hebben. Om te begrijpen hoe u internet succesvol kunt inzetten moet u overzicht hebben van strategisch tot operationeel niveau:

 • Wat zijn de product-markt-combinaties met onderscheidend vermogen
 • Wat is de doelgroep hiervoor, wat zijn haar problemen en hoe kunnen emoties opgewekt worden.
 • Hoe zorgen we ervoor dat we juist die klanten eruit pikken, met interesse in onze dienst.
 • Hoe zorgen we ervoor dat zij ons weten te vinden.
 • Hoe maken we wederzijdse kwalificatie mogelijk.
 • Hoe zorgen we ervoor dat bezoekers uit onze doelgroep terugkeren, zodat als er een behoefte ontstaat, we hen kunnen traceren.
 • Hoe voorkomen we dat we bezoekers wegjagen, voordat zij voor ons gekozen hebben.
 • Wat doen we via de bedrijfswebsite en welke andere internetkanalen gebruiken we.
 • Etc.

4. Hebt u het lef om te scoren met internet

De meeste bureaus zijn gefocust op het optimaliseren van een bepaald aspect en proberen u daarvoor warm te maken. In veel gevallen zijn ze zo verdiept in hun eigen kunstje, dat ze totaal niet bekijken of u beter wordt van deze suboptimalisatie of dat het misschien compleet weggegooid geld is.
Wij verdienen intussen al enkele jaren ons geld met internet marketingcommunicatie. Ook wij hebben nagenoeg elke fout gemaakt die er te maken is en wat dat betreft kunnen we u garanderen dat ook u nog heel wat fouten heeft te gaan.
Voorts hebben wij in ons partnernetwerk desgewenst partijen die uw strategie operationeel kunnen maken, maar dat is uiteraard aan u.

Internettrends die cool zijn en de impact hiervan op uw marketing

1. De vercommercialisering van internet

Veel internetgebruikers van het eerste uur denken nog wel eens met weemoed terug aan de tijd dat internet nog stond voor anarchisme, voor spannend, voor eigentijds ofwel kortom voor ‘cool’.

Intussen is echter XS4All een nette en betrouwbare internetprovider geworden, gebruiken zelfs senioren in grote getale het internet en blokkeren Spam- en contentfilters naast veel shit ook juist vaak die dingen, die avontuurlijk zijn en dat is logisch, want internet wordt tegenwoordig als volwaardige toepassing gebruikt door bedrijven voor het verzamelen en het verspreiden van kennis en informatie.
Internet blijkt ook een uitstekend middel te zijn om in te zetten voor commerciële doelen, mits je weet hoe de internetgebruiker omgaat met internet en je daar op inspeelt. Bedenk hierbij echter wel dat internet geen statisch informatiemedium is, maar een zeer dynamisch communicatie medium en als zodanig ook steeds meer door jongeren wordt gebruikt. Wil je als marketeer met als doelgroep jongeren echt meedoen, dan zul je op de hoogte moeten zijn van wat veelal juist jongeren op dit moment cool vinden. En voor jongerenmarketing zul je niet alleen moeten weten wat er is, maar bovendien ook hoe je het spel mee moet spelen. Daarom in dit artikel meer over trends die cool zijn. Vervolgens zal worden ingezoomd op de opkomst van weblogs.

2. Internettrends die cool zijn

De wens van veel marketeers is het bereiken van hun doelgroep. Als het gaat om jongerenmarketing, zul je echter continu moeten weten welke media je doelgroep gebruikt. En tegen de tijd dat een nieuwe trend een breed publiek bereikt, weet je dat de early adapters waarschijnlijk al weer op zoek zijn naar de volgende trend en dat het gebruik van de huidige voor commerciële doeleinden al niet meer voldoet om juist de early adapters te bereiken. Daarom zul je als marketeer het spel volledig moeten meespelen.
Als marktwatcher zien we begin 2005 de volgende internettrends die als cool zijn te bestempelen.

2.1 Cool appropiation
Consumenten willen meer dan ooit dat de resultaten van hun digitale activiteiten beheersbaar en overzichtelijk zijn. Cool appropriation noemen we dat. David Bowie geeft concerten die hij virtueel voorbereidt. De mensen die op het Net kaartjes kopen, hebben inspraak in wat Bowie voor hen gaat zingen. Zo maken ze hun concert nog meer van hen.

2.2 Cool Empowerment
Cool Empowerment: consumenten verlangen meer dan voorheen dat de multimediale wereld ze helpt om hun bestaan nog krachtiger in eigen hand te nemen. Dat is wat E-Bay mogelijk maakt: je regelt er je eigen onderhandelingen. Dat is ook wat de diverse nieuws-weblogs als www.dutchcowboys.nl , www.geenstijl.nl en www.marketingfacts.nl doen. Ander voorbeeld: hotmail.accounts gaan het afleggen tegen Googles g-mail accounts (nu alleen nog experimenteel.) De laatste bieden veel meer virtuele ruimte en dus meer cool empowerment.

2.3 Cool Secrecy
Cool Secrecy: met name jongeren willen het spannender en geheimzinniger, want we leven nu eenmaal in de beleveniseconomie. Dus je krijgt een sms’je met een vraag die je moet beantwoorden (kassa!). Als je hem goed beantwoordt, maak je kans op een kaartje voor het Beastie Boys concert – empowered by MTV – of voor Anouk – empowered by Nieuwe Revu. In beide gevallen in samenwerking met EMI.

2.4 Cool Connection
Cool Connection: ieder merk, iedere dienst, iedere multimediale actie die mensen op een substantiële manier verbindt, raakt een snaar. Het simpelste voorbeeld daarvan vormt de nieuwste generatie datingsites. Met psychologische testen vooraf. En als je dat wilt, een sms’je als er iemand gereageerd heeft. CU2.nl is bij jongeren trouwens de favoriete chat-site, omdat ze je de mogelijkheid bieden een uitgebreider Profiel aan te maken. (Cool Connection meets Cool Empowerment.)

2.5 Cool Trust
Als je je partners niet kent, omdat je niet face to face met ze omgaat, wordt Cool Trust van essentieel belang. Digitale reputatiesystemen, opgebouwd en ingevuld door de gebruikers zelf, die kunnen zien hoe betrouwbaar hun onderhandelingspartner door voorgaande partner is ingeschat, vormen de motor achter het succes van E-Bay. En als Google ‘s g-mail weliswaar veel meer virtuele ruimte biedt, maar zich het recht voorbehoudt om in die ruimte te gaan grasduinen voor commerciële doeleinden, dan zou het in tweede instantie wel eens een probleem kunnen krijgen. Dat gaat ongetwijfeld een discussiepunt worden op de nieuws-weblogs.

3. Weblogs de nieuwe media concurrent
Weblogs ontpoppen zich razendsnel tot geduchte rivalen van gewone media. Bedrijven zullen het publiek moeten volgen. Maar de commerciële kansen van deze virtuele dagboeken reiken verder dan reclame alleen.
Het internet heeft met weblogs, ook wel blogs, een nieuwe hype gebaard. Tienduizenden Nederlanders hebben inmiddels zo’n interactief internetdagboek, en er zijn er ook een aantal die elke dag door tienduizenden mensen worden bezocht. In meerderheid zijn dat jongeren, al heeft niemand een flauw benul wie en met hoevelen ze zijn.

3.1 Wat en wie is de blogsphere
Tot vorige week. Toen rapporteerde Pew Internet & American Life Project dat 27% van de Amerikaanse internetters weblogs bezoekt, maar liefst 58% meer dan tien maanden eerder. Al hebben de meeste (62%) internetters nog geen notie van het bestaan van dit wereldje, de ‘blogsphere’. De formidabele groei roept de vraag op: kunnen bedrijven geld verdienen met weblogs?

Verschillende bedrijven denken van wel. De internetreuzen lanceerden bijvoorbeeld de afgelopen maanden al speciale blogproducten, zoals Blogger van Google en MSN Spaces van Microsoft . En in Amerika verkopen bedrijven als Burst Media, BlogAds en CrispAds voor duizenden dollars per week reclameruimte bij populaire blogs als Boingboing, Instapundit of Slashdot.

3.2 Anarchie, anti-commercieel en zelfregulering blogsphere
De huiver van adverteerders is wel begrijpelijk. ‘Onze doelgroep wil u niet, heeft een hekel aan reclame, banners en gelikte marketingboys’, waarschuwt de GeenStijl.nl zelf alvast. Banners voor leenproducten, online gokken en camgirls komen er niet op, aldus Wiegers. ‘Met banners en buttons op een weblog staan heeft sowieso geen zin. Dit publiek is dagelijks met internet bezig: ze filteren reclame er gewoon uit.’

Niettemin prijken op de startpagina van GeenStijl twee adverteerders, Emmy’s en Speurders.nl. ‘We doen dat al ruim drie maanden’, zegt Maarten Roelofs, marketingmanager van Speurders.nl. ‘Het kan nu nog tegen een leuke prijs, een factor twee tot vijf minder dan normaal op internet, want adverteerders zijn bang voor het medium.’

Álle weblogs zijn op zoek naar adverteerders, weet Roelofs. Hij kiest bewust voor GeenStijl. ‘Wij moeten opboksen tegen het gevestigde Marktplaats.nl. We willen cool gevonden worden, cooler dan Marktplaats. GeenStijl heeft een kritische doelgroep, die beïnvloedt anderen. Bij Flabber is dat anders, je bent niet uit keuze Flabberiaan. Daar komen mensen die zich dood vervelen op het werk en gekke plaatjes en blote vrouwen gaan kijken.’

Nee hoor, hem zul je niet horen klagen over de 2500 tot drieduizend bezoekers die dagelijks van GeenStijl naar Speurders doorklikken. ‘Ik heb geleerd dat ik de advertentie aan de redactie van de weblog moet overlaten. Zij halen de meest maffe advertenties uit de Speurders waarvan ze weten dat hun doelgroep die te gek vindt: een spotgoedkope Ferrari, meisjesondergoed of een pooierachtig horloge.’

3.3 Gaan weblogs het maken?
Niet iedereen deelt dit onversneden enthousiasme voor ‘blogvertising’. ‘Het is niche’, vindt Edwin Duys van interactief marketingbureau Share of Mind. Hij gelooft ook niet dat webloggers de opinieleiders zijn die anderen over de streep zullen kunnen trekken. ‘Het zijn meer etalages waarin jongeren zich uiten, zoals bij de moord op Van Gogh. Bovendien zijn er nog nauwelijks betrouwbare cijfers over weblogs.’

Wat volgens hem niet wegneemt dat bedrijven terdege rekening moeten houden met het medium. Een slotenmaker als Kryptonite, vertelt Duys, had plotseling een enorm probleem toen het verhaal over internet raasde dat een van hun peperdure sloten met een simpele paperclip open te peuteren is. Ook een bedrijf als Nokia kan niet werkloos toezien als een van zijn producten gekraakt wordt op een populaire techlog, zoals Engadget.COM.

3.4 Kunnen bedrijven weblogs negeren?
Elk bedrijf heeft straks een team om weblogs in de gaten te houden, voorspelt Eduard de Wilde van adviesbureau VODW Marketing. ‘Belijden bedrijven corporate sustainability nu vooral met de mond, straks gaat elke uitglijder in weblogs over de tong. Die hebben zo’n kracht nu, dat je moet reageren wil je niet ongelooflijk worden afgezeken.’ Wie slim is gebruikt die roddelcultuur in zijn voordeel. Een toenemend aantal adverteerders maakt nu al markante reclamefilmpjes in de hoop dat bloggers ze rondsturen.

3.5 Bedrijfstoepassingen van de weblog
De Wilde voorziet dat meer bedrijven een eigen weblog zullen opzetten. Van de 4 miljoen weblogs in de VS zijn er plusminus vijfduizend van bedrijven. De adviseur ziet meer mogelijkheden om een succesvolle dialoog op te bouwen in de zakelijke markt dan de consumentenmarkt. ‘Productontwikkelaars van Philips kunnen een mooie dialoog beginnen met zakelijk afnemers. Daarmee benadruk je je expertise en verbeter je producten. Microsoft heeft al zo’n succesvolle weblog, Channel 9.’

Maar pas op, een weblog is een tijdrovende hobby. Dat is een valkuil voor bedrijven, waarschuwt De Wilde. Hij kan het weten. Aan zijn eigen weblog, Brickmeetsbyte.com, is hij één tot twee uur per dag kwijt. ‘Dat is veel, maar je krijgt wel toegang tot nieuwe kennis, bronnen en contacten. Ik word vaker gevraagd voor congressen. Ik krijg vijfhonderd tot duizend bezoekers per dag. Het is pr voor mezelf.’

Wie daar de vingers liever niet aan brandt, kan altijd nog adverteren, of een populaire weblog sponsoren. ‘Het zijn nu nog een beetje beladen termen. Weblogs hebben nog iets van het anarchisme van het oude internet. Want als straks Heineken adverteert, kun je dan nog alles over Heineken zeggen? Het wordt lastiger de schijn van onafhankelijkheid op te houden. Maar op den duur is het natuurlijk onvermijdelijk.’

4. Conclusie
Natuurlijk is het niet te voorspellen of de weblogs het zullen gaan maken. Wel is duidelijk dat internet zich meer en meer gaat onderscheiden van de traditionele media met alleen eenrichtingsverkeer naar de doelgroep toe. Doelgroepen willen steeds meer de gelegenheid hebben om ook hun mening te geven en kunnen dit ook via internet. Dat iedereen dit kan lezen vormt enerzijds een risico voor bedrijven, maar anderzijds ook een kans.
Door het leveren van kwaliteit en een hoge klantgerichtheid kunt u via weblogs en andere kanalen mond-tot-mond reclame verkrijgen voor uw producten of uw bedrijf. En aangezien tevreden klanten uw beste verkopers zijn, biedt dit grote kansen. Dat dit uiteraard andere vormen van marketing vergt dan die welke in de studieboeken staan, spreekt vanzelf.

Toch zullen dit soort trends bedrijven in de toekomst dwingen tot meer klantgerichtheid en meer kwaliteit. Want wat nu cool is, wordt in de toekomst snel een algemene standaard. Zo zijn er al diverse hele nette vergelijkingssites zoals kieskeurig.nl, waar consumenten productbeoordelingen kunnen insturen, die ook geplaatst worden. Dat die potentiële kopers van uw producten uiteraard beïnvloeden, is evident.

Uw enige keuze is ervoor te zorgen dat men goed over u en uw producten blijft denken en waarschijnlijk wordt dit een sterker zelfreguleringsinstrument dan de Code Tabaksblat en alle andere zaken, die van overheidswege verzonnen worden.
Youp van’t Hek heeft al eens in één conference Lada van de kaart geveegd. Gezien de groei en het bereik van de weblogs kan u hetzelfde overkomen.

paans

Nieuwe site: Paans

 

 

 

 

Sinds vandaag is de nieuwe website voor Paans Installatietechniek gelanceerd op www.paans.nl

De oude site was inmiddels al enkele jaren actief en al langere tijd niet meer aangepast doordat dit redelijk omslachtig was en telkens door een extern bedrijf moest gebeuren.

DVB MEDIA ontwikkelde voor Paans de complete look-and-feel en een (dynamische) website met een onderliggend maatwerk Content Management Systeem waarmee Paans op een eenvoudige manier zelfstandig zijn eigen website kan onderhouden.

Paans kan nu zelf onder andere:

 • nieuwe pagina’s aanmaken of bestaande pagina’s aanpassen
 • foto’s uploaden, binnen een pagina plaatsen en zelfs online bewerken
 • het navigatiemenu beheren, zoals nieuwe buttons aanmaken en zelfs sub(sub)niveaus aanmaken

Projectinhoud:

 • webhosting en domeinregistratie
 • maatwerk webdesign
 • flash scripting, php scripting
 • content management
 • zoekmachine optimalisatie
ar.nl

Nieuwe site All Risk

All Risk is autoriteit op het gebied van valbeveiliging. Sinds 10 jaar ontwikkelt, produceert en verbetert All Risk producten en systemen die de risico’s van werken op hoogte tot het absolute minimum beperken.

Voor All Risk ontwikkelden wij een geheel nieuwe website op www.ar.nl of www.valbeveiliging.nl met zowel een nieuwe layout als geheel nieuwe content (teksten en foto’s).

All Risk kan zelf alle pagina’s onderhouden, foto’s uploaden en in de pagina toevoegen. Aktuele nieuwsberichten kunnen zij ook zelf toevoegen.

Dealers van All Risk kunnen inloggen op de website met hun eigen login-informatie en op die manier toegang krijgen tot voor hun relevante extra informatie.

Via de online nieuwsbrief kunnen zij klanten en leveranciers op een eenvoudige manier op de hoogte houden van bijv. nieuwe producten en/of diensten.

Testimonial: de klant aan het woord over DVB MEDIA:

Om ideeën die je in je hoofd hebt ook werkelijkheid te laten worden is moeilijk realiseerbaar.

Om dit tot stand te brengen heb je niet alleen mensen nodig met kennis. Je hebt mensen nodig die de vertaalslag kunnen maken van theorie naar praktijk. Van idee naar oplossing. Van wollige prietpraat naar duidelijke kernen. Dit maakt het verschil tussen “tevredenheid” en tevredenheid! Het lezen van de behoefte van de klant. Wat wil hij bereiken, met welke middelen en op welke manier.

Voor het tot stand brengen van onze nieuwe internetsite hebben wij juist naar deze aspecten gekeken. Hierbij hebben wij ten doel gesteld “de beste website van Nederland” te krijgen.

Wij hebben gemeend deze partij gevonden te hebben in DVB MEDIA. Een jonge no-nonsense organisatie met een hands-on mentaliteit. Ze moeten nog leren, maar staan hier open voor. Een bedrijf met toekomst!

George Philips

All Risk

Webseminar internetmarketing

In samenwerking met Wiebe Zijlstra van ZBC Consultants presenteren wij op donderdag 6 maart het webseminar:

‘Internet marketing is als het openen van een nieuwe vestiging’

Tijdens het webseminar ‘Internet marketing is als het openen van een nieuwe vestiging’ gaan we in op de kenmerken van het medium internet voor marketing en met name op de P van plaats in de marketingmix.

Het onderscheid in benadering van bestaande en van nieuwe klanten is op internet cruciaal. Want uw website is nu eenmaal een ‘winkel in the middle of nowhere’. Als u niet toevallig Wehkamp of Intratuin heet, zal deze alleen gevonden worden door bestaande klanten. Maar ook als u geen sterke merknaam heeft, kunt u uw productnaam gebruiken om voor nieuwe klanten marktleider te worden op internet. U moet zich dan wel vestigen op een A-locatie waar geïnteresseerden in producten als die van u al komen. Dan is het mogelijk om low budget gebruik te maken van het bereik bij deze doelgroep.

Ook is het van belang om rekeningte houden met het pull karakter van het medium; het is de bezoeker die de muis bedient. Door toepassing van het ‘virtuele meubelboulevard’-model kunt u bezoekers verleiden om toe te treden tot uw ‘fanclub’ van vaste bezoekers. Consistentie in uw uitingen is daarbij heel belangrijk, want uw messcherpe positionering moet u natuurlijk geloofwaardig maken en vertrouwen wekken.

De gratis webseminars van ZBC worden gehouden van 16.15 uur tot 17.00 uur. Om deel te kunnen nemen heeft u alleen een internetverbinding en een telefoonlijn nodig. U kunt zich voor het webseminar ‘Internet marketing is als het openen van een nieuwe vestiging’, eventueel samen met collega’s, aanmelden via het reactieformulier. Na aanmelding krijgt u per mail een bevestiging van uw deelname en meer informatie. Data voor het webseminar kunt u vinden in de agenda. Daar vindt u tevens informatie over andere webseminars. Ook via onze nieuwsbrief houden we u op de hoogte.

Portfolio Items