Berichten

phanos

Phanos Vastgoed

Phanos is een vastgoed- en projectontwikkelaar uit Houten. Ook biedt het bedrijf oplossingen op het gebied van elektronische dienstverlening bij kleine en middelgrote gemeenten. Het bedrijf is gevestigd in Kasteel Heemstede.

Phanos verstuurt regelmatig online mailings en nieuwsbrieven voor haar verschillende activiteiten zoals Villa Loggio, Piet Boon woningen, Hof van Saksen en Phanos vastgoed. Hiervoor maakt Phanos gebruik van de professionele mailingsoftware DVB MAILINGS zodat zij kan profiteren van meetbare gegevens en een optimaal en veilig beheer van gegevens.

Meer doen met nieuwsbrieven, e-mail marketing en webseminars

1. Inleiding

“Minister van Financiën wil 2,5 tot 3 miljard extra bezuinigen”, “Deurwaarders door recessie overbelast”, “Strohalmen helpen Damrak omhoog”, zomaar een paar koppen uit het nieuws. Meer dan ooit is het voor bedrijven van belang om met steeds kleiner wordende marketing en verkoop budgets concrete omzetresultaten te halen. En dat terwijl potentiële klanten juist steeds kritischer worden op hun uitgaven. 

Direct marketing is lang een belangrijk middel geweest om (potentiële) klanten te benaderen met marketing materiaal. De kosten hiervoor bestaan onder andere uit het produceren van het materiaal, het distribueren ervan en het nabellen hierop, want de meeste (potentiële) klanten nemen niet de moeite om hier zelf actie op te ondernemen. Als u dit nabellen uitbesteed, dan blijkt vaak dat u wel afspraken krijgt, maar dat de kwaliteit van de afspraken tegenvalt. 
Voor e-mail marketing daarentegen hoeft het materiaal maar eenmalig gemaakt te worden, en distributie ervan kost naar verhouding slechts een fractie. Bovendien geeft e-mail marketing u de mogelijkheid uw doelgroep laagdrempelig aan te bieden om deel te nemen aan een webseminar, om meer informatie te verkrijgen, zonder dat uw doelgroep of u van uw stoel hoeft te komen, waardoor voor beide partijen een belangrijke besparing van kosten en tijd wordt bereikt. Dit laagdrempelige aanbod levert veel meer spontane reacties op, zodat u in veel gevallen het nabellen achterwege kunt laten of u kunt richten op de klanten met een hoge klantwaarde. 
E-mail marketing biedt dus grote mogelijkheden ten opzichte van de traditionele mailing, maar kent, door allerlei actuele regelgeving en gedragscodes op het gebied van privacy en van Spam, ook grote valkuilen, waardoor u uw reputatie ernstige schade zou kunnen toebrengen.

2. Regelgeving en gedragscodes e-mail marketing met betrekking tot privacy en spam

Veel mensen associëren e-mail marketing met spam, en zo wordt het door diverse bedrijven ook gebruikt. Men koopt e-mail adressen, men stelt een mail op en men bereikt zo, voor vrijwel geen geld, duizenden of soms zelfs miljoenen zakelijke e-mail adressen. Omdat dit bedrijven echter veel geld kost, is er de laatste jaren in hoog tempo regelgeving ontstaan, om dit probleem in te dammen. Zeker voor bedrijven die hechten aan hun reputatie, is dit voldoende om niet hun toevlucht te nemen tot dergelijke acties en zich te houden aan de regelgeving en de codes.

De basis voor de regelgeving is de Europese Richtlijn uit 2003, die verbiedt aan anderen ongevraagde commerciële e-mails te versturen, tenzij het klanten betreft. In Nederland is dit uitgewerkt in de telecomwet, die privé-personen beschermt maar wel toestaat om ongevraagde e-mail naar zakelijke adressen te sturen. 
De nieuwe antispam code, opgesteld door de Stichting Zelfregulering Direct Marketing, maakt echter korte metten met deze uitzondering. De code eist ook toestemming van zakelijke adressen voor het toesturen van ongevraagde commerciële e-mail, tenzij het gaat om bestaande klanten. Deze code, die vlak voor de zomer van 2004 in werking trad, is nu onderdeel van de Nederlandse Reclame Code.
Via hun brancheorganisaties zijn grote Nederlandse adverteerders en uitgevers meestal contractueel verplicht zich aan deze code te houden. De Reclame Code Commissie, belast met het toezicht op de code, behandelt naast klachten over aangesloten bedrijven ook klachten over niet-aangesloten bedrijven en publiceert over haar bevindingen in de (vak)pers. Reden genoeg voor respectabele bedrijven om zich aan de code te houden, teneinde reputatieschade te vermijden. Om met één onbezonnen daad jaren van investeren in uw merk weg te gooien, is tenslotte geen prettig vooruitzicht.

Nu het kader duidelijk is waarbinnen u kunt opereren, gaan we verder in op de mogelijkheden van e-mail marketing en nieuwsbrieven.

3. Niet uw informatie, maar de informatie die de klant wil hebben verkoopt!

E-mail marketing gaat een steeds grotere rol spelen in de communicatie naar relaties en klanten. De nieuwsbrief is niet meer uit het huidige leven weg te denken. Steeds meer bedrijven kiezen ervoor hun klanten via een nieuwsbrief te benaderen.

De meeste nieuwsbrieven zijn echter niet sterk als verkoopinstrument. Veel nieuwsbrieven staan vol met hoogtepunten en succesverhalen van het bedrijf en zijn geweldige diensten. Jammer, want de klant is helemaal niet geïnteresseerd in dit soort nieuws.

Lezers willen informatie die bruikbaar is voor hèn en relevant voor hùn branche of werkwijze, en zij zijn niet geïnteresseerd in uw laatste overname of fusie. De bedrijven die het vertrouwen van hun klanten weten te winnen, zijn niet de bedrijven die hun eigen services verkopen, maar de bedrijven die zich richten op informatie die hun klanten interesseert en die voor hun klanten van waarde is. Als u die informatie geeft, zal de klant de moeite nemen om aandacht te besteden aan uw nieuwsbrief (in de praktijk betekent dat, dat hij hem in minder dan 10 seconden doorscant) en als hij iets tegenkomt dat hem interesseert, zal hij doorklikken en misschien gaan lezen.
Zorg er dus voor dat uw nieuwsbrief daarop gericht is en korte items bevat die snel door te lezen zijn. Zodra de lezer een langer item tegenkomt en kan kiezen tussen lezen of overslaan, dan klikt hij de nieuwsbrief doorgaans weg.

4. Enkele voordelen van een nieuwsbrief

Kostenbesparend
De elektronische nieuwsbrief  is relatief goedkoop. In tegenstelling tot een mailing zijn er geen hoge kosten voor drukwerk, porto en handling (vouwen, insteken, frankeren, enz.).

Actueel
Het vervaardigen en versturen van een elektronische nieuwsbrief hoeft niet veel tijd te kosten. Hierdoor is het mogelijk om snel in te spelen op actuele ontwikkelingen.

Effectief
Uit diverse onderzoeken is gebleken dat de elektronische mailings veel vaker worden gelezen dan een mailing per post.

Interactief
U kunt uw klanten en relaties in de nieuwsbrief stimuleren te reageren door links toe te voegen of een enquête, waarnaar iemand moet doorklikken. Mensen zijn geneigd dan even snel te reageren, waardoor u waardevolle informatie kunt verzamelen.

5. De segmentatie van uw nieuwsbrief

5.1 Doelgroepen

De nieuwsbrief is uiteraard geen doel op zich, maar een middel om uw verkoop te bevorderen. Daarom is het van belang om onderscheid te maken in de doelgroepen die u wilt bereiken en te bepalen wat u met hen wilt bereiken. Hierbij zult u in elk geval onderscheid moeten maken tussen bestaande klanten en nieuwe (potentiële) klanten.

5.2 Nieuwsbrieven aan bestaande klanten

Bestaande klanten kent u en u kent hun behoeften, zodat het mogelijk is om ze te triggeren voor een vervolgaankoop of een vervangingsaankoop. U kunt dit doen door de annoncering van aanbiedingen, nieuwe productreleases of totaal nieuwe producten. Omdat het bestaande klanten betreft zult u meer moeten focussen op de voordelen voor de klant dan op het op voorhand al weggeven van allerlei kortingen. Dat laatste kan altijd nog wel, als u gaat onderhandelen over een deal.

De nieuwsbrief moet een trigger zijn om interesse te tonen, want als u probeert uw boodschap compleet over te brengen, dan zult u merken dat de complexiteit van het interne aankoopproces bij uw klant tegenwoordig groter is dan u lief is. Vaak zijn er veel mensen die iets moeten vinden van een investering en om in dit stadium al direct te willen doorstoten naar een afspraak, is meestal weggegooid geld. Daarom is het vaak handig om de klant de mogelijkheid te bieden om meer informatie te verkrijgen.
Dit kan uiteraard via de website, maar als additionele mogelijkheid kunt u de bezoeker ook uitnodigen voor een webseminar, waarbij veel meer interactieve mogelijkheden zijn en u een duidelijk beeld kunt opbouwen over de grootte en urgentie van de behoefte bij de klant met betrekking tot uw oplossing. Door vervolgens hier weer gericht op na te bellen, kunt u dan afspraken maken met een zeer hoge conversie naar daadwerkelijke verkoop. Ook kunt u het webseminar gebruiken voor relatiemanagement, doordat u via het webseminar in de picture blijft bij bestaande klanten en hen zo weet te binden. De tijd dat de klant vereerd was dat u frequent langs kwam, is intussen wel voorbij en de klant doet nu alleen zaken met u vanwege de toegevoegde waarde die u hem biedt. 
Volgens de geldende regelgeving en codes bent u vrij om de doelgroep bestaande klanten te benaderen.

5.3 Nieuwsbrieven aan nieuwe klanten

Gezien de regelgeving en de codes is het versturen van nieuwsbrieven aan potentiële klanten vaak problematischer, omdat u eerst toestemming moet krijgen om zo’n nieuwsbrief toe te mogen sturen. Voor het verkrijgen van een voldoende groot bestand, waaraan u uw nieuwsbrieven kunt toesturen, is uw bedrijfswebsite vaak niet geschikt, want de meeste bedrijfswebsites ontvangen slechts enkele tientallen bezoekers per dag, en per week slechts enkele bezoekers die zich ook daadwerkelijk identificeren.

Als u nieuwe klanten wilt bereiken, kunt u daarom beter gebruik maken van een bestaand portal van derden, op Internet, dat uw doelgroep al bereikt en dat al beschikt over een nieuwsbrief met een groot abonneebestand. 

Belangrijk voor de keuze van het goede portal is te weten of het portal en de nieuwsbrief gericht zijn op bezoekers en op het verstrekken van informatie aan bezoekers, of het portal voldoende interactiemogelijkheden bezit en of via tracking en tracing bezoekersgedrag geïnterpreteerd kan worden en bepaald kan worden in welke fase van het koopproces bezoekers zich bevinden. Via de nieuwsbrief van zo’n portal heeft u ineens een bereik van vele duizenden abonnees behorend tot uw doelgroep en daarnaast trekt een dergelijk portal, dat vaak veel bindingskracht heeft naar bezoekers, meestal honderden of duizenden bezoekers per dag waardoor u ook weer leads genereert via uw content op dat portal.
Sterker nog dan bij bestaande klanten is het bij nieuwe klanten aan te bevelen niet direct te sturen op wel of geen afspraak, maar de bezoekers informatie te geven via een webseminar.
Door de interactie krijgt u veel meer informatie over de prospects en vervolgens kunt u zeer gericht follow ups doen op prospects die kansrijk lijken. Als zo’n follow up niet direct tot business leidt, kunt u uw prospects in elk geval uitnodigen voor een volgend webseminar of hen vragen of ze uw nieuwsbrief willen ontvangen.
Op deze wijze kunt u enerzijds belangrijke besparingen realiseren op uw verkoopkosten en anderzijds uw slagkracht naar bestaande en nieuwe klanten verhogen.

6. Het Web Event of het webseminar

Omdat veel lezers misschien niet weten wat een Web Event of een webseminar inhoudt, volgt hier een korte uitleg.
Een Web Event is een presentatie via Internet, waarbij de deelnemers het geluid via een telefonische vergadering krijgen aangeboden. Het beeld dat de deelnemers te zien krijgen, loopt synchroon aan datgene wat de presentator laat zien. De presentator heeft daarbij de mogelijkheid om annotaties te maken op een presentatie. Ook kan hij op afstand software applicaties demonstreren, of aantekeningen maken op een whiteboard.

Interactie is op verschillende manieren mogelijk. De presentator kan multiple choice vragen stellen en de resultaten al dan niet presenteren, deelnemers kunnen vragen stellen door middel van chat. Via de telefoon is live discussie mogelijk.
Professionele begeleiding zorgt er voor dat alle communicatie in goede banen wordt geleid.

Zowel deelnemer als presentator hebben voor een Web Event niets anders nodig dan een gewone PC met een Internetverbinding en een separate telefoonlijn.

Web Events zijn ideaal om follow-up te geven aan e-mail marketing campagnes en nieuwsbrieven. Potentiële klanten zien een Web Event als een laagdrempelig vervolg: de verkoper staat niet gelijk op de stoep. Aan de verkopende kant betekent dit minder bezoeken, maar wel gerichter. Het is ook eenvoudiger om een uniform verhaal af te steken tegen alle klanten , hetgeen kan bijdragen aan uw kwaliteitsimago. Na afloop van een Web Event zijn potentiële klanten prima in staat om in te schatten of een vervolgafspraak zinvol is.

Een bestaande relatie krijgt dankzij de inzet van Web Events het gevoel van persoonlijk contact, waardoor beleefdheidsbezoeken vaker uit kunnen blijven. Web Events zijn ook prima geschikt voor producttrainingen en het presenteren van upgrades.

Kort samengevat, Web Events of webseminars verhogen dus de effectiviteit van uw marketing- en sales organisatie. Wilt u ervaren wat een webseminar is, dan kunt u zich opgeven voor gratis deelname aan een van onze webseminars, om dit eens in de praktijk te ervaren.

7. De combinatie nieuwsbrief/web seminar als doeltreffend verkooptool

Als u nog steeds van mening bent dat ‘een goede sales ‘buiten’ hoort te zijn’, dan weet u zeker dat uw verkoopkosten hoog zijn en blijven en dat u door de steeds kritischer wordende markt steeds minder zult scoren.
Natuurlijk is een goede sales zijn gewicht in goud waard, omdat hij juist in staat is om deals af te sluiten en dat is vaak toch de moeilijkste stap in het verkoopproces.
Voor eerdere stappen uit het verkoopproces kunt u echter veel effectiever middelen inzetten als nieuwsbrieven en webseminars, zodat uw topverkopers met name zitten bij die klanten waarbij daadwerkelijk de kans op een deal serieus aanwezig is. En voor die eerdere stappen hoeft u echt niet uit uw stoel te komen en in de file uw mobiel leeg te bellen.
Een nieuwsbrief gericht op het belang van uw goed gesegmenteerde doelgroep, in combinatie met een webseminar werkt efficiënter, zodat u meer kunt doen met minder marketing- en salesbudget.

10 manieren om uw website te promoten

1. Scoor hoog in de zoekmachines

Verreweg de meest effectieve manier om uw site vindbaar te maken voor uw doelgroep is ervoor te zorgen dat u ‘hoog scoort’ bij de 10 belangrijkste zoekmachines. Dit is van ongelooflijk groot belang, want de 10 belangrijkste zoekmachines trekken 95% van het ‘zoekverkeer’ op Internet naar zich toe. Iemand die op zoek is naar uw product of dienst, zal 9 van de 10 keer een vraag formuleren in één of meerdere zoekmachine(s). Vaak vindt de zoekmachine dan honderden tot duizenden of zelfs tienduizenden web sites die mogelijkerwijs aan die vraag beantwoorden. De links en korte omschrijvingen van de pagina’s laat de zoekmachine zien in volgorde van ‘relevantie’. Het zal duidelijk zijn dat als uw site niet bij de eerste 10 tot 30 links zit, 95% van de zoekers die link nooit te zien krijgen, laat staan dat ze uw pagina bezoeken. Als u echter wel bij de eerste 10 staat, scoort u direct bij een hele grote groep mensen die doelgericht op zoek zijn naar uw product of uw diensten. Dat zijn dus allemaal potentiele klanten! Een goede positie bij de zoekmachines is dan ook van onschatbare waarde. En het allemooiste is dat deze exposure voor uw site geheel gratis is! 

Maar als een zoekopdracht duizend pagina’s oplevert, moet u qua relevantie bij de top 1% scoren om op de eerste pagina te staan. Daarom denken de meeste mensen dat het simpelweg teveel werk is of zelfs compleet onmogelijk om ervoor te zorgen dat hun site hoog scoort bij de zoekmachines. DVB MEDIA beschikt echter over speciale software waarmee we voor uw site de positie die u inneemt bij de 10 belangrijkste zoekmachines eerst kunnen optimaliseren en vervolgens hardnekkig bewaken. Daarbij komt dat onze achtergrond in de schriftelijke communicatie goed van pas komt bij het bedenken van pagina-titels, samenvattingen en zoekopdrachten die enerzijds uw site hoog laten scoren bij de zoekmachines en anderzijds ook nog wervend genoeg zijn om de zoeker erop te laten klikken. Daarnaast zijn er nog tal van manieren om d.m.v. een slimme lay-out van de pagina en het gebruik van bepaalde ‘verborgen codes’ uw positie bij de zoekmachines te verbeteren. Wij zien dit als een onderdeel van het ontwerpen van een goede web site en beschikken daartoe over zeer specialistische kennis en vaardigheden. Als u uw site door DVB MEDIA laat ontwerpen, zit u dus sowieso goed. Maar ook als u al een site heeft die elders is ontworpen, kunnen wij hem doorlichten voor wat betreft z’n ‘zoekmachinevriendelijkheid’ en u van adviezen voorzien waardoor uw site gegarandeerd stukken hoger zal scoren bij de zoekmachines. 

2. Gebruik wat u al heeft

Uw bedrijf uit zich op dit moment al op talloze manieren naar de buitenwereld. U zet uw logo en bedrijfsnaam op uw briefpapier, visitekaartjes, bedrijfswagens, brochures, advertenties, relatiegeschenken enz., enz. Zorg ervoor dat u met ingang van vandaag er op toeziet dat al deze uitingen voortaan ook gepaard gaan van het adres van uw web site, uw URL. Zet bovendien overal waar u nu al uw telefoon en faxgegevens plaatst, voortaan ook uw email-adres. Het gaat in één moeite door en het levert u gratis extra bezoekers op. Bovendien laat u duidelijk zien dat u ook op Internet bent te vinden. 

3. Verkrijg links op andere en relevante sites

Ga op zoek naar andere sites die dezelfde doelgroep aanspreken als de uwe. Stuur een emailtje naar de webmaster en stel voor om wederzijds te linken. Als u dit bij veel sites voor elkaar krijgt, kan dit heel veel extra traffic genereren. Drukbezochte sites zullen niet snel op zo’n aanbod ingaan, omdat zij veel meer traffic naar uw site zullen genereren dan omgekeerd. Maar als het u lukt om een aantal goede links bij andere sites te verkrijgen, kan het echt enorm veel traffic opleveren. Een groot bijkomend voordeel is dat uw site bij verschillende zoekmachines hoger zal ‘ranken’ omdat deze het belang van een web site mede wegen op basis van het aantal links die vanaf andere sites ernaar wijzen. Ze redeneren dat als veel sites naar een bepaalde site linken, de inhoud van die site wel goed moet zijn. DVB MEDIA heeft veel ervaring in het ‘regelen’ van links en kan u daarbij dan ook prima van dienst zijn. 

4. Zorg voor actuele informatie

Niets is dodelijker voor een site dan (sterk) verouderde informatie. Zorg er dan ook altijd voor dat uw site up-to-date is. Haal verouderde informatie tijdig weg en zorg regelmatig voor nieuwe informatie. Als u zelden iets nieuws heeft te melden, zorg er dan voor dat er tenminste nuttige informatie op uw site staat die voor uw doelgroep als naslagwerk kan dienen. Op die manier zullen uw bezoekers blijven terugkomen. Dit kost natuurlijk veel tijd, maar DVB MEDIA kan u op verschillende manieren helpen de inhoud van uw site dynamisch te maken en het onderhoud te vereenvoudigen. Wij hebben daartoe speciale Content Management Tools ontwikkeld waarmee u eenvoudig, snel en zonder specialistische kennis uw website zelf kunt onderhouden . Ook kunt u ervoor zorgen dat de bezoekers van uw site zelf de attractie worden door een ‘virtuele gemeenschap’ te creëren. Een simpele eerste stap in die richting is het implementeren van een bulletin board of gastenboek waar bezoekers informatie met elkaar kunnen uitwisselen over het onderwerp van uw site. 

5. Wees actief in nieuwsgroepen en mailing lists

Nieuwsgroepen en mailing lists zijn zeer doelgerichte media. Een nieuwsgroep is een discussieplatform over een bepaald onderwerp dat u via een nieuwslezer kunt lezen en waarop u zelf boodschappen kunt plaatsen die voor iedereen te lezen zijn. Een variant op de nieuwsgroep is het www-bulletin-board. Zelfde principe, maar u kunt er met uw webbrowser terecht. Mailing lists zijn inhoudelijk hetzelfde, maar alle berichten worden per email naar u toegestuurd. Er zijn tienduizenden nieuwsgroepen en duizenden mailing lists en www bulletin boards over alle denkbare onderwerpen. U kunt uw site uitstekend promoten door deel te nemen aan de discussies in nieuwsgroepen, bulletin boards en mailing lists die gaan over onderwerpen waarmee u affiniteit heeft en die ook betrekking hebben op uw web site. Zorg wel dat u wat interessants te melden hebt. Profileert u zich bij voorkeur als een expert en geef mensen nuttige tips. Uw ‘advertentie’ is de signature onder uw emailberichten. Daar moet in ieder geval een korte omschrijving van uw website in staan vergezeld van de bijbehorende URL, zodat mensen uw site direct kunnen bezoeken. Bezoekers van nieuwsgroepen ergeren zich doorgaans sterk aan reclame-hype, houdt daarmee dus rekening bij het plaatsen van oproepen en/of reacties. 

6. Geef iets weg

Als u in staat bent iets gratis weg te geven (leuk programmaatje, screen saver, T-shirt of wat dan ook), zult u veel bezoekers kunnen trekken. Maar als niemand weet dat er op uw site iets gratis valt te halen, heeft het nog steeds weinig zin. Werkt goed in combinatie met de andere tips. 

7. Maak gebruik van e-mail

Email is een heel krachtig medium. Email wordt nog veel meer gebruikt dan het World Wide Web. Veel marketeers maken dan ook gebruik van dit snelle en goedkope medium om enorme hoeveelheden ‘junkmail’ te sturen. Dit is ontegenzeggelijk een zeer effectieve manier om response te generen, alleen is helaas een heel groot deel van die response ronduit kwaadaardig omdat ongevraagde email, ook wel ‘Spam’ genoemd de emoties op het Internet zeer hoog kan opjagen. Als u gebruik wilt maken van email, zorg dan dat u het doet m.b.v. professioneel samengestelde lijsten met emailadressen van mensen die duidelijk te kennen hebben gegeven geen bezwaar te hebben email te ontvangen over bepaalde onderwerpen die hen interesseren. DVB MEDIA kan u daarbij uitstekend adviseren. Gebruik email in ieder geval voor de follow-up op de response die uw site genereert. Daarbij kunt u ook gebruik maken van ‘autoresponders’ die de gevraagde informatie (bijvoorbeeld een prijslijst) automatisch naar diegenen sturen die daarom vragen. Ook kunt u de bezoekers van uw site de mogelijkheid bieden dat ze via email op de hoogte worden gehouden van updates aan uw site. Als u uw site door DVB MEDIA laat ontwikkelen, zorgen we ervoor dat alle respons automatisch in een database wordt opgeslagen vanwaaruit u met één druk op de knop een email bericht naar al uw respondenten kunt sturen. 

8. Verstuur een periodieke nieuwsbrief 

Een email nieuwsbrief is een prima manier om meer omzet te genereren uit uw bestaande klantenbestand en/of om geïntereseerden op de hoogte te houden van uw speciale aanbiedingen en/of de ontwikkelingen in uw bedrijf. Als u een vlotte pen heeft, kunt u hiermee heel wat bereiken. Pas echter wel op dat u geen ongevraagde e-mails verstuurd, dat wordt als SPAM gezien en kan averechts werken. DVB MEDIA kan u adviseren over technische mogelijkheden en de juridische kant van online nieuwsbrieven. 

9. Adverteer op populaire sites

Een veelgebruikte manier om reclame te maken voor een web site is het plaatsen van banners op andere, populaire sites. Dit levert twee vormen van exposure op: 

 1. ‘banner impressions’ (het aantal keren dat de pagina waarop de banner staat wordt opgevraagd) en 
 2. ‘click throughs’ (het aantal keren dat iemand op de banner klikt en zodoende op de geadverteerde site terecht komt).

Heel veel hangt af van de kwaliteit van de banner. Bij de meeste populaire sites die banners accepteren betaal je per 1000 banner impressions. Bedragen lopen uiteen van enkele tot tientallen euro’s per 1000 banner impressions afhankelijk van hoe doelgroepgericht de site is. Bij sommige sites kun je ook een deal maken dat je alleen betaalt voor de ‘click throughs’. En als je met je banner adverteert voor een product dat men online kan bestellen, kun je zelfs bij bepaalde sites betalen per verkocht product aan bezoekers die via die banner binnen zijn gekomen. Heel interessant kan het zijn om bij zoekmachines bepaalde zoektermen af te huren. Stel, je verkoopt kampeerartikelen. Dan zou je dus kunnen regelen dat telkens als iemand “camping equipment” zoekt via een populaire zoekmachine, jouw banner verschijnt met “Get a FREE sleeping mat with your new tent. Click here!”, om maar wat te noemen. DVB MEDIA kan uw banner ontwerpen (copy en art) en de benodigde ‘targeted banner impressions en/of click throughs’ inkopen. 

10. Maak uw site wervend

Wat u ook verkoopt via uw web site, uw imago, een product of een dienst; de onderstaande ‘regels’ gelden altijd: 

 • Zorg ervoor dat de bezoekers makkelijk contact met u kunnen opnemen.
 • Schrijf heldere, wervende en foutloze teksten.
 • Zorg voor een aantrekkelijke en doelmatige vormgeving en ‘user interface’.
 • Wees eerlijk, realistisch en onthoudt u van ‘hype’, want zoals gezegd, daar prikt men zo doorheen.
 • Als u iets te koop aanbiedt, vergeet dan niet om de bezoekers tot een aanschaf aan te sporen, zorg dat ze op de link naar het bestelformulier klikken.

Online nieuwsbrief versturen

Voor een optimale externe communicatie met uw verschillende belangengroepen zoals klanten en leveranciers kunt u een online mailing of nieuwsbrief inzetten. Onze speciaal daarvoor ingerichte mailingserver op www.dvbmailings.nl beschikt daarvoor over de volgende functionaliteiten:

Aanmaken van mailgroepen

Door het aanmaken van mailgroepen is het mogelijk om online nieuwsbrieven naar een bepaalde groep te sturen zodat u per groep een andere nieuwsbrief kunt samenstellen.

Mailadressen importeren

Door middel van de importfunctie kunt u bestaande mailadressen bijv. uit uw financieel systeem importeren in het nieuwsbrievensysteem. Later kunt u deze uitbreiden met bijv. een mailgroep of bedrijfsinformatie.

HTML of plain text

Aangezien niet iedere mailclient gebruik maakt van HTML kan een nieuwsbrief niet altijd ‘grafisch’ ontvangen worden. Standaard wordt deze in HTML aangeleverd, maar mocht de mailclient dit niet ondersteunen kunt u per ontvanger instellen dat deze de nieuwsbrief als “plain text” wil ontvangen. De tekst voor in de nieuwsbrief kunt u zelf in een grafische omgeving (zoals MS Word) ingeven, het is dus niet nodig om HTML-codes te gaan gebruiken.

Gebruikersopties

Een nieuwe ontvanger kan zichzelf eventueel via de website aanmelden voor de online nieuwsbrief. Ook kan de ontvanger later zelf aangeven de nieuwsbrief niet meer te willen ontvangen of zijn gegevens aanpassen via een eigen gebruikersnaam en wachtwoord.

Templates

Per nieuwsbrief zijn verschillende vooraf ingestelde templates te gebruiken zodat u voor iedere mailgroep bijv. een eigen template kunt gebruiken.

Uitgebreide rapportages

Per nieuwsbrief en per ontvanger kan gevolgd worden of en hoe vaak de nieuwsbrief bekeken is zodat u aan de hand daarvan kunt bepalen welke doelgroepen en nieuwsbriefsoorten het meest succesvol zijn. Op die manier kunt u het ‘effectieve bereik’ van een nieuwsbrief meten.

aaproperties

Online mailing voor AA Properties

AA properties B.V. (www.aaproperties.com) is een Nederlandse onderneming die is gespecialiseerd in de onroerend goedmarkt in het Midden Oosten. Hierbij is Dubai het voornaamste werkveld.

DVB MEDIA verzorgt voor AA Properties de voorzieningen voor het versturen van de online mailings naar hun relaties. Daarvoor heeft AA Properties een abonnement op www.dvbmailings.nl waarmee zij onder andere het volgende kunnen doen:

 • geheel zelfstandig online mailings versturen in dezelfde layout als hun website
 • groepen definieren zodat een mailing per groep verstuurd kan worden
 • mailings persoonlijk maken door bijv. de naam van de ontvanger te gebruiken in de aanhef
 • achteraf de statistieken bekijken: wie heeft de mailing wanneer geopend en op welke links is er geklikt
 • niet actieve e-mailadressen kunnen automatisch verwijderd worden

Portfolio Items