Berichten

Lessen in moderne zoekmachine optimalisatie: spam

Bijlage I. Spam

Wat Google als Spam aanmerkt heeft Google zelf zo duidelijk beschreven dat de betreffende tekst hier maar helemaal is overgenomen. Tussendoor geef ik mijn toelichting hierop.

Kwaliteitsrichtlijnen – Algemene aanbevelingen:

 • Maak een website voor gebruikers, niet voor zoekmachines. Zet uw gebruikers niet op het verkeerde been en scheep  zoekmachines niet op met andere inhoud dan de inhoud die u aan uw bezoekers voorschotelt.
 • Probeer niet via allerlei trucjes uw positie in de zoekresultaten op te schroeven. Een goede vuistregel is dat u zonder schuldgevoel zou moeten kunnen uitleggen wat u een concurrerende website hebt aangedaan. Een andere nuttige testvraag is “Hebben de bezoekers van mijn site hier wat aan? Zou ik dit ook doen als er geen zoekmachines zouden bestaan?”
 • Doe niet mee aan uitwisselingsprogramma’s van koppelingen die zijn bedoeld om uw positie in de zoekresultaten of uw PageRank te verbeteren. Het is met name van belang dat u geen koppelingen aanbrengt naar webspammers of naar “achterbuurten” van het internet, aangezien zulke koppelingen uw rangschikking negatief beïnvloeden.
 • Gebruik geen illegale programmatuur voor het automatisch aanmelden van pagina’s en het controleren van uw positie in zoekresultaten. Deze programma’s leggen een onevenredig groot beslag op onze computerbronnen en zijn in strijd met onze gebruiksvoorwaarden. Google raadt het gebruik van producten als WebPosition Gold™ af. Met zulke programma’s worden zoekopdrachten automatisch samengesteld en naar Google verzonden.

Kwaliteitsrichtlijnen – Specifieke aanbevelingen:

Hier vindt u enkele punten die erop kunnen wijzen dat u te doen hebt met een ongure SEO. Deze lijst is verre van compleet. Maar zodra u twijfelt, kunt u maar het beste afgaan op uw gevoel. U kunt een SEO-er in elk geval met een gerust hart afwijzen als deze zich bezig houdt met de volgende optimalisatie-strategieën:

 • Vermijd verborgen teksten en verborgen koppelingen. 
  Dit zijn teksten of koppelingen die niet voor de Bezoeker zichtbaar zijn, bijvoorbeeld door de kleur van de letter identiek aan de achtergrond te maken. Zoekmachines lezen de teksten dan wel, terwijl bezoekers die niet kunnen zien.
 • Laat u niet in met cloaking of met stiekeme redirects
  Cloaking is het gebruiken van de gegevens van de bezoeker (bv. land van herkomst, ip-nr, etc.) om een specifieke pagina te kunnen tonen. Op deze manier kan de zoekrobot een andere pagina voorgeschoteld krijgen dan een bezoeker van vlees en bloed.
 • Bestook Google niet met automatische zoekopdrachten. 
  Om te kunnen monitoren hoe hoog sites voor verschillende zoekopdrachten scoren in zoekmachines gebruiken veel SEO bedrijven software om dit automatisch voor hun vele sites te doen. Begrijpelijkerwijs vinden zoekmachines dit niet prettig omdat de servers dan overbelast kunnen raken. 
 • Stop uw pagina’s niet vol met irrelevante woorden.
 • Maak geen extra pagina’s, subdomeinen of domeinen aan om zo de inhoud van uw site te dupliceren.
 • Maak geen “doorway”-pagina’s die alleen maar bedoeld zijn voor zoekmachines. 
  Laat u ook niet in met “cookie cutter”-benaderingen zoals “affiliate programs”. Dit levert alleen maar sites op met weinig of geen relevante inhoud. 
  Doorway-pagina’s zijn pagina’s die speciaal voor zoekmachines zijn geschreven, daarom geoptimaliseerd zijn op bepaalde zoekwoorden, maar een echte bezoeker via een redirect meteen naar een andere pagina leiden.

In deze kwaliteitsrichtlijnen zijn de bekendste vormen van misleidend en manipulatief gedrag aan de orde gesteld. Dat neemt niet weg dat Google ook maatregelen treft tegen misleidende praktijken die hier niet aan de orde zijn gesteld. Denk bijvoorbeeld aan het registreren van foutgespelde varianten van bekende websites, waarmee u gebruikers tegen hun bedoeling in naar uw website kunt lokken. U mag er dus beslist niet van uitgaan dat Google een specifieke misleidingstactiek goedkeurt als die niet op deze pagina wordt vermeld. Webmasters die hun energie steken in het ontwikkelen van websites in de geest van de hierboven omschreven basisprincipes, bieden hun bezoekers uiteindelijk precies datgene wat zij zoeken. Deze webmasters mogen dan ook rekenen op een betere rangschikking in de zoekresultaten dan zij die hun tijd steken in het uitdokteren van valstrikken voor zoekmachines.

Lessen in moderne zoekmachine optimalisatie: pagerank

10. Pagerank

10.1 Inleiding

Om te bepalen of uw site voor een zoeker waarschijnlijk al dan niet belangrijk is bekijkt Google uiteraard de inhoud van uw site (daarover zijn in deze handleiding al vele opmerkingen gemaakt), maar is er daarnaast ook nog een tweede aspect waarnaar wordt gekeken. De oprichters van Google, Lawrence Page en Sergey Brin, zagen in dat als veel naar een site wordt verwezen, deze site vanuit het perspectief van de verwijzende sites waarschijnlijk een interessante site moet zijn. Zeker als de inhoud van de site van waaruit wordt verwezen ook nog eens met de door de zoeker opgegeven zoekwoorden te maken heeft. De mate waarin naar een site wordt verwezen is door Page en Brin uitgedrukt in een wiskunde via hun PageRank-formule. ‘Link Populariteit’ gaat nog wat verder en beschouwt, naast de Pagerank, ook de context van de verwijzingen (in relatie tot de zoekwoorden).

De pagerank van een pagina zegt iets over de kans dat iemand, gegeven de wijze waarop Internetpagina’s onderling verbonden zijn, op de pagina terecht komt. Pagerank, in tegenstelling dus tot Link Populariteit, zegt niets over zoekwoorden of de inhoud van pagina’s. Pagerank is slechts één van de factoren die Google gebruikt om het belang van een pagina te beoordelen. Pagerank is van ‘oudsher’ een belangrijk onderdeel binnen SEO. Het verdient daarom aanbeveling hier het nodige van te weten, hoewel het werkelijke belang ervan tegenwoordig ter discussie staat. Indien u zich oncomfortabel voelt met wiskundige formules en analyses hoeft u dit onderwerp slechts globaal te bestuderen, of alleen de conclusies lezen. Het is echter leuke materie en het zal u meer inzicht geven in de in de vorige stap beschreven adviezen rond Link Populariteit!

Lessen in moderne zoekmachine optimalisatie: creëer verwijzingen

9. Creëer verwijzingen

9.1 Anchortext

Via verwijzingen (hyperlinks) kunnen webpagina’s naar elkaar verwijzen. Verwijzingen kunnen gelegd worden naar plaatsen binnen de eigen website (interne verwijzingen), naar buiten de eigen website (externe of outbound verwijzingen) en verwijzingen van een andere website naar de eigen website (inbound). 

Voor al deze verwijzingen (ook wel koppelingen genoemd) geldt dat ze ten eerste bestaan uit het internetadres (URL) waar naar toe wordt gelinkt, en ten tweede uit de anker, in het Engels aangeduid als anchor. De anchor is de tekst die in de browser wordt getoond. In HTML wordt dit als volgt geprogrammeerd:

<a href=”http://www.testadres.nl”>test</a>

In de browser ziet u alleen:  test. Het woordje “test” is dus de achor.

Eerder is reeds vermeld dat (vanuit SEO-perspectief) een verwijzing bij voorkeur niet grafisch (bv. als button) moet worden vormgegeven omdat er dan geen anchortekst is. De anchor is dan feitelijk verwerkt in bijvoorbeeld een .jpg-bestand die niet door spiders op tekst worden onderzocht: 

<a href=”http://www.testadres.nl”><img src=”http://www.testadres.nl/test.jpg”></a>

Wat u dan in de browser ziet is alleen de test.jpg-afbeelding. Indien u toch een afbeelding wilt gebruiken, plaats dan een goede tekst in het alt-attribuut van het image. Die wordt wel door de zoekmachine gezien (en ook door de bezoeker, indien deze de cursor van de muis op de afbeelding plaatst):

<a href=”http://www.testadres.nl”><img src=”http://www.testadres.nl/test.jpg” alt=”toelichting”></a>

Als u geen afbeelding gebruikt bij de tekstuele verwijzing (dus een normale link wilt maken), voeg dan ook de title-Tag toe. Deze tag maakt dat er een geel tekstvakje, een zogenaamde ‘tooltip’, verschijnt op het moment dat er met de muis over de link wordt bewogen. In de tooltip verschijnt dan de tekst die in de title is vermeld. Kopieer niet de anchortext in de title, maar geef een toelichting op de anchortext waarbij het gebruik van zoekwoorden natuurlijk wel weer slim is :

<a href=”http://www.testadres.nl” title=”mijn toelichting op test”>test</a>

De anchortekst weegt zwaar in de wijze waarop de zoekspiders de pagina waarnaar wordt verwezen, beoordelen. Maar ook: de anchortekst weegt zwaar in de wijze waarop potentiële bezoekers de pagina waarnaar wordt verwezen, beoordelen! Gebruik daarom wat genoemd wordt zoveel mogelijk keyword anchored text, dus anchortekst waar uw belangrijkste zoekwoorden in voorkomen, maar let er tegelijkertijd op dat de tekst ook voor een menselijke bezoeker aantrekkelijk is.

Verder is het goed om te weten dat Google niet alleen de letterlijke anchortekst waardeert, maar ook combinaties daarvan. Stel dat uw anchortekst als volgt is: “gratis online spelletjes”. Dan zult u bij Google niet alleen hoger gaan scoren in de rankings als men zoekt op “gratis online spelletjes”. Ook de losse woorden “gratis”, “online” en “spelletjes”, “maar ook “online spelletjes” en “gratis online” gaan beter scoren. Verder bestaat er de indruk dat zelfs “gratis spelletjes” hoger scoort. Op deze manier kunt u via één anchortekst optimaliseren op meerdere keyword combinaties!

Voor wat betreft anchortexts kan tot slot worden opgemerkt dat het aan te bevelen is niet overal een identieke tekst achter te laten. Varieer dus een beetje met deze tekst. Het lijkt er namelijk op dat Google dat beter waardeert dan overal dezelfde tekst.

Hierna wordt ingegaan op de specifieke kenmerken van de drie type verwijzingen. Bij de laatste speelt het begrip link populariteit een belangrijke rol.

9.2 Interne verwijzingen

Het geheel van interne verwijzingen vormt de navigatiestructuur van de site. Zorg dat iedere pagina nooit meer dan twee muisklikken ver is (en als dat niet anders kan, dan zo min mogelijk muisklikken ver). Ook dit is van belang voor de potentieel geïnteresseerde, en voor de spider. Indien uw site echter uit een groot aantal pagina’s bestaat is dat niet te doen zonder een sitemap. 

Een sitemap is niet anders dan een pagina met een overzichtelijke lijst links naar alle pagina’s in uw site. Doordat op iedere pagina een link naar de sitemap wordt opgenomen, is iedere pagina nooit meer dan twee muiskliks ver. Plaats de sitemap in een pagina met de naam sitemap.html. Sommige zoekmachines zoeken namelijk direct naar een bestand met deze naam. Indien de sitemap uit meer dan 100 links bestaat, splits deze pagina dan op in meerdere pagina’s. Google bijvoorbeeld, geeft namelijk aan niet meer dan 100 links per pagina te verwerken.

Zoals we bij de volgende stap, PageRank, zullen zien is het van belang een goede interne linkstructuur te creëren om de Google-pagerank (een getal dat we zo hoog willen maken om beter te scoren binnen zoekmachine) van de site te maximaliseren.

9.3 Externe/outbound verwijzingen

Dit zijn de verwijzingen van de eigen site naar andere sites. De verhalen die over het nut van dergelijke verwijzingen de ronde gaan lopen nogal uiteen. De meest recente echter, laten zien dat het niet zo’n gek idee is toch een klein aantal outbounds in de site op te nemen, en dan wel outbounds die verwijzen naar sites die hetzelfde thema hebben als de eigen site. Bovendien wordt gesteld dat m.n. Google het helemaal goed waardeert als deze site een zogenaamde authority site (een grote, betrouwbare site) betreft. Meer informatie hierover in een interessante SEO chat-forum bijdrage

9.4 Inbound verwijzingen/link popularity

Hier hebben we het over de verwijzing van andere sites naar uw eigen site. Het creëren van dit type verwijzingen is een cruciaal onderdeel in het SEO-spel. Het simpele devies is: realiseer zoveel mogelijk verwijzingen naar uw pagina vanaf sites die op de één of andere manier met de door u gekozen zoekwoorden te maken hebben. 

Als u bijvoorbeeld juwelen via uw site verkoopt, probeer dan een link naar uw site te laten plaatsen op alle sites die iets met juwelen te maken hebben. Dit kan bijvoorbeeld op de site van een andere juwelier verkoper, maar ook op verzamelsites voor juwelieren. M.n. verzamelsites bieden meestal de mogelijkheid uw site via een standaard invulformulier aan te melden. 

Om pagina’s te vinden waar u uw URL kunt aanmelden, typ dan in uw favoriete zoekmachine bijvoorbeeld ‘toevoegen url <zoekfrase>’ in, waarbij u voor <zoekfrase> de zoekfrase invult waarop u wilt dat uw site straks goed gevonden gaat worden. In het geval van de juwelier wordt dat bijvoorbeeld: ‘toevoegen url juwelen’ Dan krijgt u een lijst van juwelen-sites waar blijkbaar url’s kunnen worden toegevoegd. Deze sites zijn daarmee potentieel geschikte sites om uw site bij aan te bieden. Indien een site niet zo’n ‘toevoegen url’-mogelijkheid bezit, kunt u een vriendelijke email naar de eigenaar sturen om te vragen of daar wellicht niet toch mogelijkheden voor bestaan. Vergeet bij het aanbieden van uw site vooral niet rekening te houden met een goede anchortekst!

Het mooiste is natuurlijk als u in staat bent een site te realiseren waar anderen uit zichzelf besluiten naar te gaan verwijzen. Dan hoeft u niet zelf achter iedere verwijzing aan, maar is het concept van zichzelf blijkbaar zo sterk dat men daar voor hun eigen site voordelen in ziet. U wordt van harte aanbevolen over deze puzzel eens een uurtje te gaan nadenken. Dat u kan u ontzettend veel opleveren!

Indien u de Google-toolbar heeft geïnstalleerd kunt u eenvoudig zien welke pagina’s naar welke pagina’s verwijzen (optie Backward Links). Het nadeel van de Google-toolbar is dat dit stukje software dat op uw pc is geïnstalleerd toegang heeft tot uw machine en dus kan volgen wat u allemaal doet. Indien u de Google toolbar daarom niet wilt installeren, maar toch wilt zien welke pagina’s naar uw pagina’s verwijzen, kunt u in principe gebruik maken van het link-commando dat u in het Google-zoekvenster kunt intypen:

Google link-commando:
link:http://www.uwdomein.nl/index.html

Als voor uwdomein.nl uw eigen domein (of het domein van uw concurrent) intypt kunt u zien welke pagina’s naar (bijvoorbeeld) uw index-pagina verwijzen.

Nu laat Google maar een klein deel van backward-links zien die werkelijk door Google zijn gevonden. Ik lees over een getal van slechts 5%. Het werkelijk aantal kunt u dus met 20 vermenigvuldigen. Beter is ‘t Yahoo te gebruiken voor de bepaling van het aantal backward-links. Ga naar Yahoo.com en vul in het zoekvenster het volgende commando in:

Yahoo link-commando:
link:http://www.uwdomein.nl/index.html

Nu komt u automatisch in de Site Explorer van Yahoo, waar u het aantal -wat ze noemen- ‘Inlinks’ kunt zien. Dit is een veel betere maat voor het aantal verwijzingen naar uw pagina. U mag er vanuit gaan dat Google ongeveer zoveel backlinks heeft gevonden als Yahoo hier vermeldt.

Sites die de ranking van uw site de grootste impuls kunnen geven zijn zelf ook weer sites waar veel naar wordt verwezen. De mate waarin naar een site wordt verwezen wordt in SEO-jargon aangeduid met link populariteit, of in het Engels, link popularity. Google heeft een methode gedefinieerd om deze link populariteit te meten en in zijn zoekspider-algoritmes geïmplementeerd, onder de naam Pagerank. Hierover handelt de volgende stap. Maar eerst nog een hele nieuwe ontwikkeling die in deze handleiding niet mag ontbreken, namelijk ‘Domain Popularity’. 

9. 5 Domain Popularity

Snel na de introductie van het link-popularity mechanisme hebben velen uiteraard geprobeerd dit principe in hun voordeel te gebruiken, én te misbruiken. Wat dit laatste betreft werden er zogenaamde link farms opgezet waar site-eigenaren, vaak voor aanzienlijk bedrag, een link konden laten opnemen naar hun eigen site. Dit, als ‘linkspam’ aangeduide, fenomeen breidde zich snel uit naar  guestbooks, forums en blogs. 

Google antwoordde op deze ontwikkeling door dergelijke links te gaan negeren. Inmiddels lijkt zich een situatie voor te doen dat íeder domein meer kritisch wordt bekeken: indien er meerdere links vanaf één domein naar een pagina verwijzen, wordt slechts één link door Google wordt geteld. Dit betekent dus dat het voor wat betreft de zoekmachine optimalisatie van uw site, geen zin meer heeft om meer dan één link per domein naar uw site te (laten) plaatsen. Het doel lijkt tegenwoordig dus niet alleen meer om zoveel mogelijk verwijzingen naar uw site te realiseren, maar om een situatie te creëren waarbij er vanaf zoveel mogelijk verschillende domeinen naar uw site wordt verwezen! In de SEO-wandelgangen wordt dit domain popularity genoemd.

Lessen in moderne zoekmachine optimalisatie: zoekopdrachten

5. Zoekopdrachten

5.1 Bepaal uw zoekopdrachten of zoekwoorden

Er vanuit gaande dat u weet wat het doel is van uw site, is de allereerste stap in de realisatie van de site het bepalen van de bijbehorende zoekopdrachten. Een zoekopdracht is de opdracht die iemand intypt in een zoekmachine om de gewenste site te vinden. Een zoekopdracht bestaat uit één of meer zoekwoorden (in deze handleiding ook wel keywords of trefwoorden genoemd). 

Het vinden van zoekopdrachten voor uw site dient u bij voorkeur uit te voeren nog voordat u ook maar een regel website-code in elkaar heeft gedraaid. Psychologisch gezien is dit niet eenvoudig, omdat het zo leuk is al snel wat op het Internet te hebben staan. Heb echter nog heel even geduld, want de lol wordt dan een stuk groter! Dit onderdeel van zoekmachine optimalisatie wordt ook wel zoekmachine marketing, afgekort tot SEM (van Search Engine Marketing), genoemd. 

Stel u zelf eerst de vraag: wat zijn de zoekopdrachten, op basis waarvan ik wil dat mijn site straks hoog gaat scoren in de zoekmachines. Als u al een site heeft, doet u hetzelfde. Bepaal er minimaal één, maximaal drie. De volgende zaken kunnen u sterk helpen bij het bepalen van uw zoekopdrachten.

5.2 Benader vrienden en collega’s

Stuur een email naar uw vrienden en collega’s en vraag hen welke zoekopdrachten zij zouden gebruiken om een site als de uwe via een zoekmachine te vinden. Laat hen een stuk of vijf antwoorden verzinnen. Bepaal, als u alle antwoorden hebt terugontvangen, welke zoekwoorden of combinaties van zoekwoorden het meest gebruikt worden. Dit onderzoek kan u op nieuwe gedachten brengen.

5.3 Bestudeer websites van uw concurrenten

Bestudeer de broncode van de websites van uw concurrenten, die hoog scoren in de zoekmachines op door uzelf bedachte relevante zoekopdrachten. Uw websitebrowser bevat de mogelijkheid de broncode van de betreffende pagina te bekijken (in Explorer is dit de menuoptie Beeld-Bron). Kijk daar in het bijzonder naar de woorden die gebruikt zijn in de <title>, <meta name=”description”> en <meta name=”keywords”>. Het bestuderen van de site van uw concurrent is helemaal legaal, sterker: is cruciaal als u de concurrentie serieus wilt aangaan. En als u straks hoog in de rankings staat, zullen ze bij u hetzelfde gaan doen.

5.4 Bepaal zoekwoorden die mensen gebruiken bij het zoeken

Van groot belang is verder dat u zoekopdrachten bepaalt die daadwerkelijk door mensen worden gebruikt. Durf mooie ideeën los te laten: kill your darlings, indien nodig. Óf dit nodig is, is eenvoudig uit te zoeken met speciale online-tools die bijhouden welke woorden (en soms hoe vaak) door zoekers worden ingetypt. Op de tools-pagina is zo’n ‘keyword-suggesties’-tool opgenomen. Google geeft zelf ook keyword suggesties, maar geeft daarbij helaas niet de frequentie van het gebruik. Voer uw zoekwoorden in en ga op zoek naar woorden of combinaties van woorden die enerzijds daadwerkelijk door mensen worden gebruikt, en anderzijds uw product of dienst zo goed mogelijk vangen.  

5.5 Bepaal uw niche

Als u voorgaande drie methodes hebt toegepast hebt u nu minimaal één, maximaal drie zoekopdrachten voor uw pagina of site gevonden. Het zal duidelijk zijn dat uit hoe meer zoekwoorden uw zoekopdracht bestaat, dus hoe gespecialiseerder uw zoekopdracht, hoe eenvoudiger het wordt om met deze opdracht hoog in de rankings te scoren. Indien u op een zeer algemene markt opereert zal het niet eenvoudig worden met zoekopdrachten die uit slechts één of twee zoekwoorden bestaan, hoog te scoren. Probeer in dat geval op zoek te gaan naar de niche van uw markt. “Adviesbureau” levert honderden, zo niet duizenden, sites. “Adviesbureau kunstprojecten”, al weer een stuk minder. “Adviesbureau kunstprojecten Amsterdam”, weer minder, etcetera. 

Een onderzoek uitgevoerd door Entireweb laat zien dat 31% van de mensen twee zoekwoorden intypen, 25% drie zoekwoorden en 19% slechts één zoekwoord. Optimalisatie van de site op basis van zoekopdrachten bestaande uit drie zoekwoorden lijkt hiermee dus het meest ideaal. Als uw site groter en populairder wordt, d.w.z. meer pagina’s naar uw pagina gaan verwijzen en daarmee uw zogenaamde PageRank verhoogt (waarover later meer), dan wordt het desgewenst mogelijk op twee of zelfs één zoekopdracht te gaan optimaliseren. Maar zeker in het begin, probeert u gespecialiseerd verkeer (targeted trafic) te genereren. 

Met de zoekopdrachten in de hand gaan we nu door naar de volgende stap.