werking zoekmachine

/Voeg code toe voor de </head> tag. werking zoekmachine