Beschrijving

Met onze productfeed importer is het mogelijk om data te importeren zoals CSV, XML, Excel of een ander gestructureerd bestand.

Deze data kan geïmporteerd worden als verschillende contenttypes zoals producten, berichten, pagina’s of gebruikers.

Ook kunnen er tal van filters en ingeplande acties (cronjobs) op ingesteld worden.