Winkeloverzicht.com maakt online winkelen overzichtelijk. Met meer dan 4.000 online winkels is deze website een van de grootste online shopping portals van Nederland en België. Aanmelden is geheel gratis.

Doelgroep

Winkeloverzicht.com richt zich voornamelijk op de Nederlandse en Belgische online consument. Dit zijn zowel mannen (40%) als vrouwen (60%). Onze bezoekers zijn over het algemeen hoger opgeleid en hebben een leeftijd van 20 tot 49 jaar.

De meeste bezoekers gebruiken Winkeloverzicht.com als startpunt om vertrouwd online te winkelen en baseren hun winkelkeuze onder andere op basis van de reacties/reviews van andere bezoekers die hun mening kunnen achterlaten op de site. Daarnaast wordt per winkel aangegeven of zij vallen onder een keurmerk als Thuiswinkel.org of QShops. Op deze manier weten ze zeker dat de online winkel betrouwbaar is en aan de gestelde eisen voldoet.

Adverteren

Adverteren op Winkeloverzicht.com is mogelijk op verschillende manieren:

  • basic-vermelding voor online winkels: geheel kosteloos
  • premium-vermelding voor online winkels: uw winkel staat altijd zoveel mogelijk bovenaan de categoriepagina.

De kosten bedragen 25 euro per maand indien u een jaarcontract afneemt. Bij een halfjaarcontract zijn de kosten 35 euro per maand en een maandcontract 45 euro (excl. BTW).
U kunt ook door middel van uw eigen affiliateprogramma een bedrag afspreken per klik, lead of sale, neem daarvoor contact met ons.

  • banneradvertentie, 468×60, 234×60, 120×600, 120 x 90 of 120 x 60 pixels. Kosten zijn op aanvraag.
  • commerciële tekstlinks: themagericht adverteren via commerciele tekstlinks op alle onderdelen van de Winkeloverzicht.com website.
  • advertorials: in de Winkeloverzicht.com nieuwsbrief die periodiek aan alle abonnees verstuurd wordt.